Cas Alqueria

Jorge Rodríguez ix custodiat per agents de la UDEF en el marc d'un dels registres policials