ROMANTICA
7

Marta decideix usar els seus diners per a pagar el deute que té Vittorio amb la Banca Guarnieri. Elena escriu una carta a la família de Giovanni, i els diu que continua amb Antonio.

En directe ara