El Consell destina enguany 343 milions als municipis per a impulsar projectes

Les ajudes es destinen a través del Fons de Cooperació Municipal i les subvencions per a millorar el patrimoni cultural i l'accessibilitat dels edificis públics

Borriol, un dels municipis beneficiaris de les ajudes per a la posada en valor patrimonial del seu castell
Borriol, un dels municipis beneficiaris de les ajudes per a valorar el patrimoni del seu castell / GVA

La Generalitat transferirà enguany un total de 343 milions d’euros a tots els municipis valencians a través de mecanismes com el Fons de Cooperació Municipal, les ajudes per a millorar el patrimoni cultural i les ajudes per a millorar l'accessibilitat als edificis públics.

El Fons de Cooperació Municipal, l’aposta pionera que va llançar el Consell en 2017 per a consolidar un sistema de finançament estable per a tots els municipis, destina 280 milions d’euros a tots els ajuntaments valencians, un fons que poden destinar a aquelles inversions que consideren més necessàries, sense necessitat de justificació.

El 2023 cada municipi té una assignació fixa de 10.000 euros, xifra que triplica la destinada el 2017, a la qual se suma un suplement en funció de la població inscrita en el padró, amb factors de correcció a favor dels municipis xicotets.

Les diputacions de València i Castelló també aporten a aquest fons les mateixes quantitats que la Generalitat perquè els recursos dels municipis es vegen duplicats.

La Diputació d’Alacant, en mans del PP, però, ha rebutjat sumar-se a una iniciativa a la qual sí que va donar suport l’ens provincial a Castelló quan governava el partit en la legislatura anterior.

Pel que fa a les ajudes per a la protecció, conservació i recuperació de béns del patrimoni cultural, enguany es destinen 41,3 milions d’euros per al reconeixement d’espais de gran valor com ara castells, museus, espais industrials o jaciments arqueològics, entre d'altres.

Des de 2018 s’han finançat 110 intervencions de rehabilitació de patrimoni cultural en tot el nostre territori en dues convocatòries, unes actuacions que estan cofinançades pel Programa Feder i la Generalitat. 

Quant a les ajudes per a millorar l'accessibilitat d'edificis públics, el Consell destina un total de 21,7 milions per a municipis i entitats locals menors de menys de 50.000 habitats per al finançament del cost de les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques, amb la finalitat de fer-los accessibles a persones majors, amb discapacitat o diversitat funcional. 

Des que es va posar en marxa la iniciativa el 2018 s'han finançat més de 800 projectes d'accessibilitat en centres socials, residències d'ancians, mercats municipals o poliesportius o piscines.

També et pot interessar

stats