El govern preveu aprovar en el Consell de Ministres d’aquest dimarts el primer bloc de la reforma de pensions

Una vegada aprovat serà remés al Congrés per a iniciar la seua tramitació parlamentària. Damunt la taula es troba el nou factor d'equitat intergeneracional, que ajusta la quantia de la pensió als anys que s'espera que ens queden per viure

Un home camina pel seu poble a l'interior de la Comunitat Valenciana
Un home camina pel seu poble a l'interior de la Comunitat Valenciana / À Punt NTC

El govern preveu aprovar en el Consell de Ministres d'aquest dimarts el projecte de llei amb les primeres mesures per a la reforma del sistema públic de pensions, que serà remés al Congrés per a iniciar la seua tramitació parlamentària, segons han informat fonts del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La norma suprimeix els aspectes més polèmics de la reforma aprovada pel govern de Mariano Rajoy el 2013: l'índex de revaloració de les pensions (IRP), que limitava la seua pujada anual a un 0,25% en situacions de dèficit, i l'anomenat factor de sostenibilitat, que serà reemplaçat per un nou mecanisme d'equitat intergeneracional.

Així mateix, introdueix incentius per a retardar la jubilació de manera voluntària i revisa el model de jubilacions anticipades amb la finalitat d'acostar l'edat efectiva de jubilació a l'edat legal.

Aquestes mesures, acordades amb els sindicats CCOO i UGT i les patronals CEOE i Cepyme a partir de les recomanacions del Pacte de Toledo, ja van ser aprovades com a avantprojecte de llei en el Consell de Ministres del passat 6 de juliol, després d’un principi d’acord al juny.

Mobilitzacions de cara a l’aprovació

El passat mes de maig diversos col·lectius de pensionistes es van mobilitzar per a exigir unes "pensions públiques, dignes, justes i suficients", sense "retallades ni privatitzacions". Amb concentracions a València i també a les principals ciutats espanyoles, van demanar la derogació de les retallades de les reformes de pensions de 2011 i 2013, a més de les reformes laborals de 2010 i 2012.

A l’espera del nou factor d'equitat intergeneracional

Aquesta serà la primera pota de la reforma de pensions que el govern ha compromés amb Brussel·les en el component 30 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El govern ja ha avançat la seua intenció d'ampliar-la durant la seua tramitació parlamentària. És el cas, per exemple, del nou factor d'equitat intergeneracional, per al qual govern i agents socials s'han donat de termini per a negociar-lo fins al 15 de novembre. 

El factor ajusta la quantia de la pensió als anys que s'espera que ens queden per viure, i no només l’edat mínima de jubilació ordinària, com fins ara. En cas de no aconseguir-se un acord en el marc del diàleg social, l'executiu regularà el mecanisme perquè puga estar definit en el moment de l'entrada en vigor de la reforma.

Un treballador del sector de l'automoció
Un treballador del sector de l'automoció / À Punt NTC

Jubilacions anticipades 

Entre les mesures dirigides a retardar l'edat de jubilació, s'estableix que en el cas de la jubilació anticipada voluntària els coeficients reductors de la pensió passen a ser mensuals, no trimestrals, i solament hi haja períodes transitoris d'aplicació dels mateixos en el cas de les pensions màximes. En la majoria dels casos, aquests coeficients seran més baixos que els actualment vigents a canvi de retardar la bestreta de la jubilació dos mesos.

Els nous coeficients reductors inclosos en aquesta reforma s'aplicaran sobre la quantia de la pensió, i sempre respectant la limitació màxima. Quan la pensió supere el límit establit per a l'import de les pensions, els coeficients reductors s'aplicaran de manera gradual, en un termini de deu anys, a comptar des de l'1 de gener de 2024.

D'altra banda, en els dos anys immediatament anteriors a l'edat de jubilació ordinària, es passaran a aplicar en determinació de la pensió de jubilació anticipada involuntària els mateixos coeficients que en la modalitat voluntària en aquells supòsits en els quals el nou coeficient és més favorable que el que hi havia fins ara.

Prohibides les clàusules de jubilació forçosa

També es prohibeixen clàusules de jubilació forçosa per a treballadors de menys de 68 anys a partir de l'entrada en vigor de la reforma. En els convenis subscrits amb anterioritat, aquestes clàusules podran ser aplicades fins a tres anys després de la finalització de la vigència inicial pactada per al conveni.

Excepcionalment, el límit d'edat establit (menys de 68 anys) podrà rebaixar-se fins a l'edat legal ordinària de jubilació quan la taxa d'ocupació de les treballadores en les activitats econòmiques de l'àmbit funcional del conveni siga inferior al 15% de les persones ocupades i sempre que es complisquen diversos requisits, entre ells la contractació simultània d'almenys una dona de manera indefinida i a temps complet.

Autònoms i pensions de viduïtat

Sobre els autònoms, el nou sistema de cotització per ingressos reals s'inclourà en una norma intermèdia, encara que el compromís és que estiga aprovat abans del segon trimestre de 2022. El text preveu la creació de l'Agència Estatal de Seguretat Social en un termini de sis mesos i abordar la revisió del marc regulador de les pensions de viduïtat de les parelles de fet per a equiparar les seues condicions d'accés a les dels matrimonis.

A més, la clàusula de salvaguarda es mantindrà en la seua regulació actual amb caràcter indefinit i, en un màxim de tres mesos, es desenvoluparà un reglament per a la inclusió en la Seguretat Social dels becaris, encara que no tinguen remuneració. Aquest assumpte, el dels estudiants becaris, el tenen el govern espanyol i els rectors de les universitats públiques damunt la taula des de 2019.

També et pot interessar