Vora 30.000 famílies valencianes podran acollir-se a les ajudes autonòmiques per a hipoteques variables

El ple del Consell aprova el decret de mesures per a fer front a la inflació i a la pujada dels tipus d'interés

Reunió del ple del Consell a Montanejos, aquest divendres
Reunió del ple del Consell a Montanejos, aquest divendres / Generalitat

El ple del Consell ha donat llum verda al decret llei de mesures extraordinàries per a pal·liar els efectes de la pujada de preus de l'alimentació i dels tipus d'interés en préstecs hipotecaris, que inclou una bateria de tres mesures: el bo cistella de la compra, les ajudes per a hipoteques variables i l'ampliació del bo lloguer jove. Les dues últimes iniciatives, anunciades el passat 30 de març, contemplen una inversió pública de 48 milions d'euros i busquen blindar el dret a la vivenda.

En primer lloc, el decret contempla un programa d'ajudes a persones físiques que formen part de col·lectius vulnerables amb préstec hipotecari sobre l'habitatge habitual, en règim de tipus d'interés variable, i amb residència habitual a la Comunitat Valenciana. El govern valencià ha fixat en sis milions d'euros l'import inicial del fons, però obri la porta a ampliar el crèdit fins a díhuit milions en funció de les sol·licituds finalment presentades.

L'ajuda es destinarà a subvencionar la càrrega hipotecària suportada per la persona beneficiària en els dotze mesos anteriors a la data de la sol·licitud presentada. En concret, s'estableixen dos trams d'ajuda en funció de la quantitat d'ingressos bruts anuals que acredite cada unitat familiar i del pes que comporte la hipoteca sobre els ingressos nets anuals.

Així serà el nou bo per a ajudar a pagar la hipoteca
Així serà el nou bo per a ajudar a pagar la hipoteca / À Punt NTC

D'una banda, s'ofereix una ajuda de 600 euros per a rendes brutes iguals o inferiors a 25.200 euros anuals i que dediquen almenys el 40% a la quota a pagar la hipoteca. D'altra banda, s'estableix una ajuda de 300 euros per a ingressos bruts iguals o inferiors a 33.600 euros anuals i superiors a 25.200 euros i que tinguen una càrrega financera sobre aquestes rendes igual o superior al 50%.

Podran beneficiar-se de la subvenció les persones físiques que tinguen el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana i acrediten ingressos bruts anuals de la unitat familiar el 2021 igual o inferiors a 33.600 euros. També han de ser titulars d'una hipoteca variable formalitzada abans del 30 de juny del 2022 i amb revisió del tipus d'interés posterior a l'1 d'abril de 2022. Aquesta data, ha especificat el conseller d'Hisenda, Arcadi España, és l'última en què trobem els tipus d'interés en negatiu o a zero. L'import nominal concedit en el préstec no podrà estar per damunt dels 240.000 euros. De la mateixa manera, la càrrega financera en els últims dotze mesos pel préstec hipotecari ha de ser superior al 40% o 50% dels ingressos nets anuals de la unitat familiar del demandant, en funció dels ingressos bruts anuals.

El decret defineix com a unitat familiar la formada pel deutor, el cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i les persones que pogueren donar dret a aplicar el mínim per descendents regulat en la Llei 35/2006, així com amb els ascendents fins a segon grau per línia recta que convisquen en el mateix domicili. Per a la determinació d'aquestes circumstàncies de convivència s'atendrà la situació existent a 31 de desembre de 2022. Per a això, en la sol·licitud de les ajudes haurà d'incloure's una declaració responsable comprensiva de les persones que integren el nucli de convivència.

El bo podrà començar a demanar-se al maig, de manera telemàtica, i s'estendrà fins a l'1 de setembre d'enguany. La Generalitat habilitarà pròximament una xarxa d'assistència i informació per a les persones interessades. Segons les estimacions de la Conselleria d'Hisenda, vora 30.000 famílies valencianes compleixen els requisits per a acollir-se a la mesura. 

Bo lloguer jove

En segon lloc, la Generalitat amplia el bo estatal de lloguer per als joves amb una aportació extraordinària de 30 milions d'euros que eixiran de les arques autonòmiques. Amb aquesta línia addicional el Consell espera arribar a 8.900 joves, que rebran un suport de 250 euros mensuals durant dos anys. L'objectiu és garantir l'accés a un habitatge que possibilite l'autonomia personal de les i dels joves en un context inflacionari complicat, ha explicat el govern valencià. 

També et pot interessar

stats