El piset

/

Temporada 1

El piset 6 | Connectades
El piset 5 | Primeres impressions
El piset 4 | Rectificar és de sàbies
El piset 2 | Creure-hi
El piset 2 | Fins ací!
El piset 1 | Decisió o pressió?