Crònica mèdica

/

Articles capítol 2

Informar en temps de pandèmia
Cicely Saunders
Un estudi proposa l’ús de les xarxes socials com una eina d’alerta i vigilància de les epidèmies