Crònica mèdica T2 - Header

Crònica mèdica

12

Crònica mèdica narra la malaltia des de l’esperança, la valentia i el sentit de l’humor dels seus protagonistes.

Els protagonistes de la segona temporada són un grapat d’inconformistes que, davant de situacions molt complicades, han decidit lluitar per uns serveis públics més forts. Són una mostra d’un optimisme rebel: no només denuncien allò que no funciona sinó que lluiten per canviar la realitat.