El TSJCV ordena a un col·legi del Puig que garantisca el castellà en, almenys, el 25% de les classes

Es tracta d’una mesura cautelar mentre es tramita un recurs contra Educació perquè el projecte lingüístic del centre s’adequara a la legalitat pel que fa a les llengües durant la jornada lectiva

Aula d'un centre escolar, en una imatge d'arxiu
Aula d'un centre escolar, en una imatge d'arxiu / À Punt NTC

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimat la mesura cautelar sol·licitada pel pare d'una alumna de secundària en un centre del Puig i ha ordenat a l'administració que adopte les mesures necessàries per a garantir el castellà com a llengua vehicular en, almenys, el 25% de l'horari lectiu.

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV ha adoptat la decisió mentre es tramita el recurs contenciós administratiu interposat pel recurrent el 19 de febrer, en aplicació del principi d'aparença del bon dret. L'auto no és ferm i pot es pot recórrer en súplica en el termini de cinc dies.

El pare de l'alumna va presentar, per escrit, un recurs contenciós administratiu contra la Conselleria d'Educació davant la desestimació, per silenci administratiu, de la sol·licitud formulada anteriorment perquè el projecte lingüístic del centre del CEIP Guillem d'Entença del Puig, on estudia l’adolescent, s'adequara a la legalitat.

Concretament, el progenitor demanava que es reconeguera el caràcter del castellà o espanyol com a llengua vehicular a l'escola, amb un mínim del 25% de les classes en castellà. Com a mesura cautelar positiva, el recurrent va reclamar que el tribunal adoptara les mesures necessàries perquè mentre es tramitava el recurs, la seua filla i els companys pogueren tindre garantida un ensenyament bilingüe.

Segons consta en la resolució judicial, facilitada pel TSJCV, l'advocada de la Generalitat va aportar al tribunal la resolució de 21 d'abril del 2022 de la directora territorial d'Educació que autoritza, per al curs 2022-2023, el projecte lingüístic del centre.

Este document estableix la proporció del 25% d'ús vehicular del castellà tant en educació infantil com en primària (encara que la filla del demandant està en secundària), i indicava que allò que era instat ja està establit en el projecte lingüístic.

Finalment, i d’acord amb el que es disposa en l'article 13.4 de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, que regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, el tribunal ha recordat a l'administració que, “amb l'objectiu d'evitar la segregació de l'alumnat, el projecte lingüístic de centre aplicarà la mateixa distribució del temps curricular en cadascuna de les llengües vehiculares a tot l'alumnat del mateix curs”.

Com sol·licitava el recurrent, l'ensenyament bilingüe s'aplicarà a la filla i als seus companys del mateix curs. Els magistrats del TSJCV que han examinat este cas no han imposat les costes processals a cap de les parts.

També et pot interessar

stats