Set de cada deu aspirants a professor suspén la primera prova de les oposicions

El sindicat STEPV calcula que poden quedar desertes el 12% de les places oferides per a secundària i altres cossos

Examen a València de les oposicions docents de la Comunitat Valenciana, el passat 22 de maig
Examen a València de les oposicions docents de la Comunitat Valenciana, el passat 22 de maig / Jorge Gil (Europa Press)

El 69% dels aspirants han suspés en les primeres proves de les oposicions docents que estan en marxa a la Comunitat Valenciana per a cobrir 3.542 places de secundària i altres cossos, la qual cosa significa que el 12% dels llocs "es quedaran deserts". Així ho assegura el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), que ha elaborat una anàlisi de les dades de les qualificacions.

En conèixer les notes del primer exercici, À Punt es va fer ressò del malestar de molts docents, que denunciaven les baixes notes. De fet, hi va haver un moviment en les xarxes dels docents afectats per a denunciar la situació i, fins i tot, alguns es mostraven disposats a portar les irregularitats a la justícia.

En aquests moments s'ha realitzat la primera prova de les dues del procediment d'oposició, és a dir, els exàmens teòric i pràctic. I aquests dies s'estan duent a terme les proves de defensa de la programació i la guia docent. Les persones que superen aquestes proves passaran a la fase de concurs, consistent en la valoració dels mèrits presentats, moment en el qual finalitzarà el procediment del concurs oposició.

L'STEPV ressalta "l'elevat nombre de persones que s'han presentat i han suspés alguna o les dues proves". Així, en total, 11.919 persones han suspés, la qual cosa significa el 69% de les 17.327 persones que s'han presentat a les dues proves. 5.338 més s'havien inscrit, però no s'han presentat finalment o només s'han presentat a l'examen teòric però no al pràctic).

435 places desertes

Segons el sindicat, després d'estudiar els resultats , destaca que "han quedat desertes 435 places de les 3.542 oferides, cosa que significa que el 12% de llocs ja s'han quedat deserts a meitat del procediment". De les 67 especialitats convocades, han quedat places desertes en 24 especialitats.

Crida l'atenció, apunten, algunes especialitats com Mecanitzat i manteniment de màquines o Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids, les dues del cos de professorat tècnic d'FP, amb un 71% de places desertes.

En el cos de secundària, destaca Matemàtiques, amb un 41% de places desertes, o Grec, amb un 36%. Tots aquests percentatges, precisen, es podran veure modificats, ja que encara queden les notes de la programació docent.

Hoteleria i Turisme, un 90% de suspensos

L'especialitat que registra més persones suspeses és Hoteleria i Turisme, del cos de secundària, amb un 90%. En canvi, l'especialitat on més gent ha aprovat és Materials i Tecnologia: Ceràmica i Vidre, del cos de professorat d'Art i Disseny, amb un 71%.

Aquest sindicat considera que les administracions educatives, tant l'estatal com l'autonòmica, "han de reflexionar sobre la convocatòria d'oposicions massives en tots els sectors públics". A parer seu, això trasllada a la societat el missatge nefast "que el professorat no està prou preparat per a impartir docència", quan calculen que el 75% del personal que s'ha presentat és interí. Per a l'STEPV, aquesta és una conclusió del tot errònia perquè les oposicions són un mer filtre, en el qual hi ha molts factors que no controlen les persones aspirants i és un procediment que no s'ajusta a la realitat de les aules.

Procés extraordinari per concurs de mèrits

Per al sindicat, cal buscar altres fórmules de consolidació del personal interí, com l'aplicació de l'article 61.6 del Text refós de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, del procés extraordinari per concurs de mèrits. En aquest sentit, insten el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, a "deixar de fer propostes de modificació de l'EBEP absurdes i perjudicials per al col·lectiu i aplicar aquest article en pròximes convocatòries".

També et pot interessar