Quines són les claus de la reforma de la 'llei mordassa'?

El govern de coalició ha pactat la reforma de la llei, però agents dels cossos de seguretat, el PP, Vox i Ciutadans es manifesten en contra

Columna antiracista contra la "llei mordassa"
Imatge la columna antiracista contra la llei mordassa, en les manifestacions del passat juny / CNT València

Aquest dissabte membres de la Policia i la Guàrdia Civil es manifesten a Madrid en contra de la reforma de la llei de seguretat ciutadana, coneguda popularment com la llei mordassa. Ho fan amb el suport del PP, de Vox i de Ciutadans, per a posicionar-se en contra dels canvis que el govern de coalició ha introduït, entre els quals afecten les gravacions policials, el temps de retenció a persones no identificades i l'organització de les manifestacions.

Les esmenes arriben després que al març la Comissió de Venècia, òrgan consultiu del Consell d'Europa, instà el parlament espanyol a modificar la llei pel seu "potencial repressiu", a considerar que condueix a "abusos en la pràctica" perquè confia a la Policia "amplis poders", trobant a faltar delimitar les situacions en què es pot aplicar.

Ara, el PSOE i Unides Podem tenen pràcticament a punt la reforma de la llei de seguretat ciutadana. Aquests són els canvis principals que han despertat una forta oposició de les forces de seguretat:

Gravacions de les actuacions policials

Possiblement el canvi que més preocupa els sindicats policials és no poder sancionar la presa i difusió general d'imatges d'actuacions policials.

Per a JUPOL, el sindicat policial majoritari, la modificació d'aquesta llei "ens deixa sense dret a la intimitat, permetent que els nostres enemics puguen difondre la nostra imatge, posant en greu risc la nostra integritat física i la de les nostres famílies", a pesar que en el mateix text s’específica que sí que seran sancionables quan "afecten el dret a la intimitat, la seguretat dels policies o la seua família, la de les instal·lacions protegides o pose en risc l'èxit d'una operació".

Presumpció de veracitat per als agents

El text de la reforma diu que l'acta policial que s'estenga "gaudirà de presumpció de veracitat dels fets consignats, sempre que resulte coherent, lògica i raonable, excepte prova en contra".

Tanmateix, el sindicat s'ha pres aquest punt de la reforma de la llei com "un atac sense precedents al principi d'autoritat de les forces i cossos de seguretat de l'Estat en favor dels manifestants violents i els delinqüents".

Quantia proporcional de les multes

Pel que fa a la quantia econòmica de les multes, els socis de coalició han pactat reduir les sancions que resulten excessives i aplicar criteris de proporcionalitat vinculats a "la situació econòmica del responsable, atenent les circumstàncies personals, familiars i socials".

D'aquesta manera, es farà un càlcul de progressivitat i proporcionalitat per a reduir la sanció, atesa la capacitat econòmica de la persona sancionada.

Amb aquesta reforma s'evitaran casos com els que han patit pensionistes que van ser sancionats durant protestes per a reclamar la millora de les pròpies prestacions i que, a vegades, ascendien a l'import mensual que percebien durant tot un mes.

Respecte a aquesta decisió, JUPOL opina que "es poden generar màfies que utilitzen com a punta de llança gent sense recursos perquè en les manifestacions cometen les infraccions i així solucionar-ho amb una multa mínima".

Comunicació de les manifestacions

Una altra novetat és que les manifestacions d'actes previstos i previsibles (com les de l'1 de maig o el 8 de març) hauran de comunicar-se, però no serà necessari informar sobre les que tinguen lloc per imprevistos que provoquen la seua immediatesa (com per exemple, amb la manifestació per sentència de La Manada) i només seran sancionables si provoquen violència o pertorbació de l'orde públic. A més, no comunicar les manifestacions previstes i previsibles se sancionarà com a falta lleu.

No obstant això, es preveu que "en cas que es produïsca una alteració de la seguretat ciutadana amb armes, artefactes explosius o objectes contundents o de qualsevol una altra manera perillosa, les forces de seguretat podran dissoldre la reunió o manifestació sense necessitat de previ avís".

Per als representants policials, d'aquesta manera "es posa en risc els agents i els ciutadans", ja que no podrien preparar un dispositiu que garantira la seguretat.

Temps de detenció a la comissaria

El projecte del Govern planteja que una persona que no porte identificació damunt o es negue a ser identificada quede retinguda només durant dues hores, encara que estipule que "excepcionalment i per raons justificades, verificables i comunicades a la persona afectada, es podrà prorrogar fins a un màxim de sis hores", que és el temps màxim establit actualment.

Per al sindicat, això podria suposar que els manifestants no portaren la documentació damunt a propòsit perquè “preferirien estar retinguts dues hores a les dependències policials a haver de pagar una multa”. A més, afig que "moltes vegades el temps s'excedeix en el trasllat a dependències policials d'aquestes dues hores perquè el company intervinent no pot dur-la a terme per la gravetat de l'actuació".

Limitació dels trasllats

Una vegada hagen passat les dues hores, o les sis en casos excepcionals, la persona retinguda haurà de ser "tornada" al lloc des d'on la van conduir a la diligència d'identificació si s'haguera fet en una altra localitat. Actualment això no ho du a terme l'agent, que conclou el seu treball després de la identificació.

Així, segons recull el text, una vegada que la persona haja sigut identificada a la comissaria, "tindrà dret que li tornen o faciliten el retorn al mateix lloc on no els agents no van poder fer la identificació, quan la dependència policial a la qual s'ha traslladat estiga en localitat diferent de la del requeriment d'acompanyament i sempre que el trasllat no afecte greument el funcionament efectiu dels serveis".

Aquest punt és un dels que menys comparteix JUPOL, que critiquen que "ens obliguen a fer de taxistes".

Possessió d'estupefaents

Actualment és considerada una infracció greu, però amb la reforma de la llei la tinença de substàncies estupefaents per a ús personal passaria a ser lleu. Amb això, els sindicats policials consideren que la rebaixa en la multa fomentarà el tràfic de drogues.

Escorcolls

Quant als registres corporals i identificació de la ciutadania, haurà de constar per escrit la motivació de l'agent que duga a terme comprovacions a la via pública. Així mateix, els registres limitaran els nus parcials i, si han de fer-se de manera immediata, serà en un lloc que dispose de la "deguda garantia de protecció de la intimitat" i amb "el màxim respecte a la identitat sexual, procurant fer-ho sempre en lloc reservat i fora de la vista de tercers".

Respecte a això, JUPOL ha advertit el risc d'inoperància i dificultats per a fer el treball els agents amb aquests canvis.

Treball social per multes

Amb la reforma de la llei les sancions seran d'índole restaurativa o resultat de la conciliació de la persona autora o la persona o institució ofesa. Per això, es proposarà en els expedients la ressocialització per damunt de la sanció i així eliminar la limitació actual per a poder substituir multes a menors per treball social o comunitari, ara limitada a una sola vegada.

Limitació de pilotes de goma

El nou projecte preveu "utilitzar sempre els mitjans menys lesius per a les persones i evitant els que causen lesions irreparables".

Amb això es limitaria l'ús d'eines com les pilotes de goma, encara que els que s'hi oposen consideren que ja s'empren seguint "un protocol molt sever i rebent ordes de les delegacions del Govern".

DNI en llengües cooficials

L'esmena preveu que en el disseny del document d'identitat "s'incorporen les diverses llengües cooficials del lloc de residència del sol·licitant als diversos territoris".

Unes altres mesures avançades serien que les taxes d'expedició del DNI o del passaport per als menors d'edat passen a ser gratuïtes, la incorporació dels animals com a subjectes de protecció i l'arreplega de peticions de la Federació Espanyola de Naturisme perquè aquesta pràctica quede preservada.

També et pot interessar

stats