Nous tests d'emissions per a vehicles matriculats en la UE

Fins a finals de 2020, s’establirà un valor correlat del nou protocol amb l’antic, per a mitigar l’impacte fiscal del canvi.

Nous tests d\'emissions per a vehicles matriculats en la UE
Nous tests d'emissions per a vehicles matriculats en la UE

L’1 de setembre ha entrat en vigor el nou protocol de valoració de les emissions de CO2 dels nous vehicles, que en farà un mesurament més real i acurat. 

Tots els vehicles nous amb matriculació europea hauran de passar aquests últims tests abans de poder circular. Ara bé, el Ministeri d’Indústria ha aprovat un període de transició fins a final de 2020, durant el qual s’establirà un valor correlat del nou protocol amb l’antic. Això permetrà graduar l’impacte fiscal del canvi de procediment i promoure, al mateix temps, la renovació del parc mòbil. 

Aquesta moratòria respon a les demandes dels fabricants, que aconsegueixen, d’una banda, evitar la pèrdua de competitivitat i de l’altra, una menor repercussió en el preu dels automòbils.

Més realistes 

 

Els tests es basen en unes proves més estrictes, que asseguren uns nivells d'emissió de CO2 més fiables i van començar a practicar-se en 2017, només a models nous. 

El conegut WLTC, per les seues sigles en anglés, requereix una prova de laboratori i una altra realitzada en condicions reals de conducció (RED). Aquestes últimes no només mesuraran les xicotetes partícules sinó que permetran mesurar l'emissió de nitrogen (NOx). Amb aquest canvi, molts vehicles que fins ara estaven exempts de pagar l'impost de matriculació hauran de fer-ho. 

Aquestes mesures formen part de les iniciatives de la Comissió Europea (CE) per a protegir millor els ciutadans europeus dels gasos de la combustió i per a restablir la confiança dels consumidors en el rendiment dels vehicles i protegir-los dels fraus de la indústria.

També et pot interessar