Calculadora | Quant pots estalviar en la declaració de la renda amb les noves deduccions?

Ompli el qüestionari i calcula, segons les teues despeses, quant pots arribar a estalviar amb les noves deduccions autonòmiques

Calculadora
Calculadora / Atstock Productions (Shutterstock)

En els pressupostos del 2024, aprovats aquest dilluns, s’inclouen sis noves deduccions fiscals en l’IRPF de les quals es podran beneficiar totes les persones amb rendes inferiors a 32.000 euros en declaració individual o fins a 48.000 en la conjunta.

Les noves deduccions seran acumulables entre si i tindran caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2023. És a dir, seran ja aplicables a la declaració de la renda d’abril de l'any que ve. Respon aquest qüestionari anònim i calcula quant pots estalviar:

Aquestes són les sis noves deduccions:

  • Deducció del 30% fins a 150 euros en despeses vinculades a la salut bucodental. Per exemple, ortodòncies.
  • Deducció del 30% fins a 100 euros per despeses d'òptica. Es tracta dels destinats a l'adquisició de vidres graduats, lents de contacte i solucions de neteja.
  • Deducció de fins a 150 euros pel 30% de les despeses generades per membres de la unitat familiar que necessiten ajuda perquè pateixen qualsevol patologia assimilada a problemes de salut mental.
  • Deducció de fins a 100 euros per despeses generades per membres de la unitat familiar amb malalties cròniques d'alta complexitat o denominades rares. En cas de ser família nombrosa o monoparental, la deducció seria de fins a 150 euros.
  • Deducció de fins a 100 euros per despeses generades per membres de la unitat familiar amb diagnòstic de dany cerebral adquirit o Alzheimer. Aquesta mesura augmentarà fins a 150 euros en el cas de les unitats familiars monoparentals o nombroses.
  • Deducció del 30% fins a 150 euros per les despeses associades a la pràctica esportiva. En aquest punt s'inclourien despeses de gimnàs, entrenadors personals per a rehabilitació o fills federats.

També et pot interessar

stats