L’informe conclou que la prova de valencià de les PAU s’ajusta al temari i acorda criteris de correcció que no perjudiquen l'alumnat

Afirma que les preguntes s’adequen “als models habituals d’aquesta prova”, encara que en alguns casos admeten que s’han formulat de manera diferent

Diverses alumnes consulten el lloc del seu examen de selectiu al Campus de Tarongers
Diverses alumnes consulten el lloc de la prova al Campus de Tarongers / À Punt NTC

El polèmic examen de valencià que va fer l’alumnat de les proves d’accés a la universitat dimarts passat s’adequa al temari impartit al llarg del curs. Així ho conclou l’informe que va encomanar la Conselleria d’Universitats per les nombroses queixes d'alumnat i professorat, els quals denunciaven que les preguntes de l’examen no s’atenien als continguts que s’havien estudiat al llarg del curs i els enunciats eren confusos. 

Els tres especialistes en valencià que signen l’informe, de les universitats de València, d’Alacant, i de la Jaume I de Castelló, estimen que “l’examen s’adequa al currículum oficial de segon curs de batxillerat de l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura II”. 

En aquest sentit, i al llarg de 10 punts, els tres experts s’endisen en cadascuna de les preguntes i dels seus subapartats, i justifiquen la seua adequació “als models habituals d’aquesta prova en anys anteriors”, encara que en alguns casos admeten que ha sigut “amb una formulació diferent”. 

Els experts en valencià que subscriuen l’informe encomanat per la Conselleria d’Universitats apunten que “els continguts no s’allunyen del currículum de secundària”, i pel que fa a la correcció d’algunes de les preguntes objecte de la disconformitat, com la 2c i la 2d, han acordat que “com a criteri de correcció, davant els dubtes dels estudiants, qualsevol solució lingüística que s’hi donés com a formes equivalents es consideraria correcta”. Ara bé, no concreten què s’entén com a “solució lingüística”. 

Cita Davant els primers resultats que ens ha fet arribar part del professorat, hi ha un bon nombre de qualificacions altes Recull l'informe Cita

A pesar dels matisos que hi aporten, els experts en valencià constaten que els criteris de correcció estan fixats en una reunió programada prèviament a la data de la prova escrita i que va tindre lloc el dia 8 de juny, amb posterioritat a l’examen. En aquesta reunió es van acordar uns criteris de correcció de forma comuna, perquè, en qualsevol dels casos, no es perjudicara l’alumnat que s'havia presentat en aquesta convocatòria.

Els signants del document afigen que “davant els primers resultats que ens ha fet arribar part del professorat, hi ha un bon nombre de qualificacions altes, i l’examen no sembla que haja resultat especialment difícil en el seu conjunt”. 

També et pot interessar