Entra en vigor la llei valenciana del canvi climàtic: aquestes són les sis claus

La norma contempla multes que van des dels 600 euros fins als 2,5 milions d'euros. La majoria, però, s'aplicaran a partir del 2025

Imatge del polígon industrial del Serrallo del Grau de Castelló
Imatge del polígon industrial del Serrallo del Grau de Castelló / À Punt NTC

La llei de canvi climàtic i transició ecològica de la Comunitat Valenciana entra en vigor aquest dissabte, encara que amb algunes excepcions, com els tres impostos verds que contempla la norma i que s'aplicaran a partir de l'1 de gener del 2025.

La normativa la va aprovar el ple de les Corts el 24 de novembre, amb els vots a favor dels grups del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem), i en contra de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox). Aquests són els sis factors clau:

1. Impost als vehicles contaminants

La llei contempla un impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, pel qual es gravaran les emissions que produïsquen els vehicles matriculats a partir de l'1 de gener del 2023.

2. Impost a les empreses contaminants

S'inclou un impost a les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle generades per les activitats econòmiques, la finalitat del qual és reduir l'emissió de gasos contaminants incentivant l'adopció de mesures que optimitzen l'acompliment mediambiental dels processos, així com la millora de la qualitat de l'aire.

A més, s'aplicaran deduccions, que van del 15% al 100%, per a les empreses que facen inversions per a mitigar les emissions, sempre que les quantitats invertides no procedisquen de subvencions o ajudes públiques concedides per a aquest fi, ni siguen exigibles per a aconseguir els paràmetres de qualitat ambiental que resulten d'obligat compliment.

3. Impost per a grans establiments comercials

Aquest impost grava la singular capacitat econòmica que concorre en determinats establiments amb finalitats, comercials, d'oci, hoteleria o espectacles a conseqüència d'estar implantats en grans superfícies que, pel seu efecte d'atracció al consum, provoca un desplaçament de vehicles.

En concret, afecta els grans establiments comercials territorials, tant individuals com col·lectius, que disposen d'una superfície comercial igual o superior a 2.500 metres quadrats.

4. Fons per a la transició ecològica

La llei contempla la creació d'un fons per a la transició ecològica com a instrument per a l'execució de polítiques i accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com per a la inversió en investigació i innovació en noves tecnologies per a la reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

Des d'aquest fons es podran impulsar diferents actuacions per a afavorir la transició ecològica a la Comunitat Valenciana, i es finançarà a través de la recaptació dels impostos verds, de les assignacions de l'IRPF per a fins socials o de qualsevol altra font de recursos econòmics que el Consell considere adequada.

5. Infraccions de 600 a 2,5 milions d'euros

La norma divideix les infraccions entre lleus, greus i molt greus i contempla multes que van des dels 600 euros fins als 2,5 milions d'euros.

En concret, per a les infraccions molt greus es preveuen multes entre 250.001 euros i 2.500.000 euros; la clausura definitiva o temporal de les instal·lacions; la revocació de l'autorització, la suspensió, el cessament o la inhabilitació.

Per a les infraccions greus, es contemplen multes entre 25.001 euros i 250.000 euros; la clausura temporal de les instal·lacions i la revocació de l'autorització, suspensió, cessament o la inhabilitació temporal.

En el cas de les infraccions lleus, les sancions previstes poden oscil·lar entre els 600 i els 25.000 euros.

6. Impostos verds a partir del 2025

Encara que la llei entra en vigor aquest dissabte hi ha qüestions que no ho faran fins al 2025, com els impostos verds, però també l'obligació de les grans i mitjanes empreses de calcular i registrar la seua petjada de carboni.

L'obligació de les empreses de presentar plans de reducció d'emissions també es deixa per al 2025, igual que la implantació de sistemes de gestió energètica.

La instal·lació d'energia solar fotovoltaica en cobertes i aparcaments s'exigirà a partir del 2025 en el cas de nous aparcaments privats de més de 1.000 metres quadrats o construccions d'ús dotacional, industrial o terciari de més de 250 metres quadrats. Així mateix, la instal·lació en cobertes d'edificis residencials plurifamiliars i habitatges unifamiliars serà exigible a partir de l'1 de gener del 2028.

Es deixa també per al 2025 l'obligatorietat que les noves edificacions que es construïsquen siguen edificis de consum energètic quasi nul, i tot el relatiu a la justificació de l'ús de combustibles fòssils en les noves instal·lacions tèrmiques.

També et pot interessar

stats