Les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle cauen a Espanya vora un 35% en els últims dotze anys

El diòxid de carboni concentra el 78% de les emissions en 2020 a l'atmosfera: 213,3 milions de tones

Emissions contaminants d'una fàbrica
Emissions contaminants d'una fàbrica

Les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle s'han reduït a Espanya un 34,6% entre els anys 2008 i 2020, segons les últimes dades oficials sobre la matèria publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Una altra de les conclusions que llancen és que el diòxid de carboni (CO₂) es manté com el principal gas expulsat a l'atmosfera durant el període analitzat. Només en 2020 suposa el 78% del volum total d'emissions, amb 213,3 milions de tones.

En els últims dotze anys, les branques d'activitat que més han disminuït les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle són el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor, aire condicionat i aigua (–58,8%); i el transport i emmagatzematge (–35,5%).

Respecte a les dades oficials de 2020, any marcat per l'impacte de la pandèmia de coronavirus, l'economia espanyola va llançar a l'atmosfera 274,6 milions de tones d'aquests gasos. La xifra és un 15,6% inferior a la de 2019. Mentre que les emissions de diòxid de carboni i òxid nitrós es reduïren un 18,8% i un 1,5% respectivament, les de metà augmentaren un 0,1% en comparació amb l'any anterior.

Per indústries, en 2020 la manufacturera concentra el 25,8% del total d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, les llars un 20,9% i l'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca un 18,2%. Per activitats, les branques en què més cauen les emissions són transport i emmagatzematge (–30,1%), d'una banda; i subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor, aire condicionat i aigua, d'altra (–21,3%).

L'INE ha incidit en altres problemes ambientals que també provoquen efectes perjudicials per al medi ambient i la salut com són els gasos acidificants, els gasos precursors de l'ozó troposfèric i les partícules (pols fina). Referent a això, les dades constaten que els gasos acidificants, que inclouen els òxids de sofre (SOx), òxids de nitrogen (NOx) i amoníac (NH₃) —mesurats en funció del grau d'acidificació— també decreixen en 2020 un 4,8% respecte a 2019.

També et pot interessar

stats