El canvi climàtic és ja una realitat a la Comunitat Valenciana

La temperatura mitjana ha augmentat 1,1ºC des de 1950

Calor València

Les últimes dades aportades pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC per les sigles en anglés) confirmen la tendència a l’alça de les temperatures a la Comunitat Valenciana.

Segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (Unió Europea), s’estima que la temperatura global ha augmentat vora 1,2°C en 2021 comparant les dades amb les temperatures mitjanes preindustrials. D’aquest increment d’1,2°C, un grau es degut a causes antropogèniques, principalment a les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta situació s’accentua en terra ferma més que a l’oceà, i de totes les masses terrestres, la Península Ibèrica és una de les regions més afectades amb un increment mitjà anual de fins a 1,7°C. A la Comunitat Valenciana, aquest increment ha estat d’1.5 °C des de començaments del segle XX, accelerat les últimes dècades. Tan sols els últims 50 anys la temperatura mitjana anual ha augmentat 1,1°C. Per estacions, el major increment s’observa a l’estiu, amb un increment mitjà de vora 1,4°C, enfront dels 0,76°C de la tardor.

Temperatura mitjana anual a la CV
Temperatura mitjana anual a la CV

El IPCC ha determinat diferents escenaris futurs segons les trajectòries de concentració representatives (RCP a anglés). Aquest terme fa referència a la concentració de les emissions de C02 d'origen humà. Un major RCP indicarà un nivel d’emissions de C02 superior, i per tant un forçament radioactiu superior (els gasos farien que hi haguera més energia absorbida per l'atmosfera terrestre que l'emesa, i això provocaria un escalfament).  

En l’actualitat, i donada la evolució recent de les emissions, un escenari relativament optimista seria un RCP 4,5 (5,5 W/m2) que suposaria un escalfament global de 1,4°C en 2046. L’escenari més pessimista, el RCP 8,5 provocaria un escalfament global de fins a 2°C en 2046 i arribaria als 3,7°C en 2080, amb efectes catastròfics. 

Anomalia de temperatura mitjana anual a la CV i models climàtics
Anomalia de temperatura mitjana anual a la CV i models climàtics

La evolució de la temperatura a la Comunitat Valenciana ens mostra que està seguint els valors propis de l’escenari RCP 4,5. Si aquesta tendència continua, i les emissions de C02 es frenen, esperem que la temperatura mitjana anual a la Comunitat s’incremente en 2°C a finals de segle. En cas de seguir amb un nivel d’emissions elevat, es produiria l’escenari RCP 8,5 amb un increment tèrmic de fins a 4,5°C a finals de segle.

Anomalia de temperatura mitjana anual a la CV i models climàtics
Anomalia de temperatura mitjana anual a la CV i models climàtics

També et pot interessar