Aquestes són les mascotes que s'han de notificar amb la nova llei de benestar animal

La norma, publicada al BOE el passat mes de març, va establir un període de sis mesos per a comunicar la tinença d'animals prohibits a les autoritats

Mascotes que s'han de notificar amb la nova llei
Mascotes que s'han de notificar amb la nova llei / Jaume R. Lloret

El pròxim 29 de setembre entrarà en vigor la nova llei de benestar animal, sis mesos després de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat. Entre les mesures que s'hi apliquen hi ha l'obligatorietat de comunicar a les autoritats competents la tinença d’animals pertanyents a espècies que presenten algun tipus de perillositat o la necessitat d'aplicar un principi de precaució en matèria de conservació de la fauna silvestre amenaçada.

La llei, que es va publicar el passat 28 de març, va establir un període de sis mesos per a comunicar la tinença d'aquests d'animals amb relació als següents criteris:

1. Artròpodes, peixos i amfibis el mos o el verí dels quals puga suposar un risc greu per a la integritat física o la salut de persones i animals.

2. Rèptils verinosos i totes les espècies de rèptils que en estat adult superen els dos quilograms de pes, excepte en el cas de quelonis.

3. Tots els primats.

4. Mamífers silvestres que en estat adult superen els cinc quilograms.

5. Espècies incloses en una altra normativa sectorial en l'àmbit estatal o comunitari que impedisca la seua tinença en captivitat.

A més, la llei diu que a partir de la seua entrada en vigor i fins a l'aprovació i publicació del llistat positiu al qual corresponga l'espècie, les autoritats competents adoptaran les mesures necessàries per a la seua intervenció i posada a disposició a centres de protecció d'animals silvestres, zoològics o entitats de protecció animal.

Multes en cas de no notificar-ho

La norma contempla també el règim sancionador corresponent a les infraccions, sobre la base de la seua gravetat. La tinença dels animals esmentats anteriorment, així com no notificar-la, pot suposar una infracció i, per tant, una sanció corresponent. 

Les infraccions lleus podran tindre una multa de cinc-cents a deu mil euros, les greus una multa de deu mil un a cinquanta mil euros, i les molt greus una multa de cinquanta mil un a dos-cents mil euros.

També et pot interessar

stats