Un informe de la Sindicatura de Comptes atribueix el 78% del deute valencià a l'infrafinançament

Estableix que el dèficit de 53.000 milions no ve provocat per unes despeses superiors a la mitjana autonòmica, sinó per uns "ingressos inferiors" pel sistema de finançament

El deute de la C
El deute públic valencià representa el 47,8% del PIB en el quart trimestre de 2021 / Arxiu

Un import de 41.926 milions d'euros, el 78% del total del deute acumulat de la Comunitat Valenciana, són imputables a l'infrafinançament. Així es desprén de l'Informe sobre el deute públic valencià que ha elaborat la Sindicatura de Comptes atenent l'escrit del president de les Corts.

Entre les principals conclusions del document, destaca que, des de l'inici de l'estat de les autonomies, la Generalitat ha patit un dèficit pressupostari estructural, especialment intens a partir de 2009, fet que ha provocat que siga la comunitat autònoma "més endeutada respecte al seu PIB".

Aquest dèficit, segons precisa la Sindicatura, "no ve provocat per efectuar unes despeses superiors a la mitjana autonòmica, sinó per uns ingressos inferiors a aquesta, entre els quals destaquen els procedents del sistema de finançament autonòmic".

Segons l'estimació realitzada en aquest informe, amb un finançament autonòmic al nivell que correspondria en proporció a la seua població ajustada, la Generalitat "hauria pogut evitar una part molt important del deute acumulat".

"Amb un finançament autonòmic al nivell que correspondria en proporció a la seua població ajustada, la Generalitat hauria pogut evitar una part molt important del deute acumulat"

El deute públic acumulat en 2021 és de 53.820 milions d'euros i l'anàlisi assenyala que el 37% del total (19.992 milions) correspon al deute públic addicional per l'infrafinançament respecte a necessitats reconegudes (des de 2009).

A més, el 31% (16.460 milions) seria el deute públic originat per l'infrafinançament respecte a la mitjana, des de 2002. Un 10% més (5.474 milions) respon al cost financer del deute provocat per aquest finançament insuficient. El deute restant, per import d'11.895 milions, representaria el 22%.

Més deute per a quadrar el pressupost

D'altra banda, l'informe reflecteix que la Generalitat encadena dèficits pressupostaris de manera continuada, que es transformen en "una necessitat permanent d'incrementar el deute públic per a poder quadrar el pressupost".

El deute públic valencià va mantindre una tendència lleugerament creixent respecte al PIB durant l'etapa d'expansió econòmica i va passar de representar el 6,3% del PIB en 1995 a l'11,4% en 2007. Aquest ritme es va accentuar a partir de 2008 fins a arribar al 43,3% en 2016, any a partir del qual descendeix. Excepte pel rebot provocat per la pandèmia el 2020 (principalment per la disminució del PIB): 48,5% en 2020 i 47,8% en 2021.

10.000 euros de deute per habitant

Segons les últimes dades disponibles, el deute públic valencià representa el 47,8% del PIB en el quart trimestre de 2021. En termes absoluts són 53.820 milions d'euros, una xifra que equival a més de dos anys complets del pressupost. Aquest deute representa més de 10.000 euros per habitant. 

També et pot interessar

stats