Com són les assegurances de mercaderies per al transport per carretera?

En general, no cobreixen els danys ni els retards causats per un atur de camioners com el que viu Espanya des de fa dues setmanes

Camions estacionats per l'atur nacional de transportistes
Camions estacionats per l'atur nacional de transportistes / Gustavo Valiente Herrero (Europa Press)

Les assegurances de mercaderies que se solen contractar a Espanya per al transport per carretera no cobreixen, en general, els danys ni els retards causats per un atur de transportistes com el que viu Espanya des de fa dues setmanes.

Malgrat que existeixen les pòlisses a tot risc, les més completes del mercat, com ocorre per exemple en les assegurances d'automòbils, per a protegir les mercaderies en cas de vaga cal contractar garanties de manera expressa i addicional.

Això, lògicament, encareix la prima i pot ser desincentivador per a molts assegurats, des dels propietaris dels camions als amos de la càrrega o els establiments que l'esperen per a vendre-la, segons indiquen els experts consultats.

Pòlisses amb cobertura bàsica

Les possibilitats són infinites, començant per les pòlisses amb cobertura bàsica, que s'aconsellen per a mercaderies no valuoses i que cobreixen robatoris, incendis o explosions, a més dels danys que puga patir la mercaderia en cas d'accident.

Cobertura ampliada

Després estan les assegurances de transport amb cobertura ampliada, que tenen totes les prestacions de l'anterior i a més cobreixen altres riscos que es poden ajustar a l'activitat, per exemple, una cobertura contra el trencament del sistema de fred del camió per a mercaderia perible.

A tot risc amb les "condicions angleses"

Les més completes són les assegurances a tot risc, que inclouen les anomenades "condicions angleses" (denominades Institute Càrrec Clauses o ICC), que són estandarditzades i s'accepten a tot el món.

En termes generals, la protecció associada a una assegurança amb "condicions angleses" és aplicable a tot allò que no es trobe exclòs expressament en les clàusules de la pòlissa.

Segons ha explicat el responsable de Marine & Energy de Marsh España, Javier Casells, les assegurances que cobreixen els danys o pèrdues de la mercaderia durant el seu transport sí que poden incloure fenòmens com les vagues, però no en tots els casos ni en tots els escenaris possibles.

Clàusules per vaga: no funcionen en tots els casos

Les ICC tenen diferents opcions de cobertures (ICC A, B o C), i són les més bàsiques les que exclouen de manera genèrica i estàndard els danys o pèrdues derivats de vagues o tancaments patronals. Encara que es poden assegurar si el client ho desitja, contractant les denominades "institute strike clauses" (instituir clàusules per vaga).

Ara bé, afigen des de Marsh, aquestes clàusules tampoc funcionen en tots els casos i no cobreixen, per exemple, els danys derivats de l'atur o cessament d'activitat del transportista, com podria ser una mercaderia que queda sense recollir-se en origen, o bé que queda parada a l'interior d'un camió.

Cobreixen danys dels piquets però no demores o retards

Per contra, sí que es cobririen aquests danys si es produïren a conseqüència d'un fet cobert, com poguera ser la pèrdua de la càrrega per un incendi del camió causat per un piquet de la vaga o bé que un vaguista manipulara un equip de fred del vehicle.

Tampoc es cobririen les demores o retards derivats de la vaga, ni tampoc els danys ocasionats en la càrrega per aquesta demora, ni en l'àmbit general ni específic, com pot ser el cas de les mercaderies congelades o refrigerades.

L'assegurança de mercaderies, opcional però recomanable

Segons s'explica en la web de segurcamion.com, l'assegurança de mercaderies és la més complexa de les que ha de contractar el transportista, encara que és "necessari" per a la seua economia.

No és obligatòria, com el del propi camió, però sí aconsellable, ja que la llei estableix unes responsabilitats del transportista respecte de la mercaderia des del moment en què el carregador li l'acobla en el seu camió fins que li l'entrega al receptor en el destí.

I, finalment contractar aquestes assegurances és "tant més important com més gran és el valor de les mercaderies", recorden aquests experts.

També et pot interessar

stats