Com i quan pots presentar la declaració de la renda de 2020

Calendari renda 2020
Calendari de la declaració de la Renda 2020

L’Agència Tributària inicia el període per a liquidar l'IRPF i l’impost de patrimoni. Els contribuents valencians podran acollir-se a 27 deduccions autonòmiques. 

07 d'abril 2021 - 10:41 (Actualitzat: 07 d'abril 2021 - 11:06)

Des d’aquest dimecres fins al final de juny es pot presentar la declaració de la renda. L’Agència Tributària inicia aquest dimecres el període de liquidació de l’IRPF i l’impost de patrimoni del 2020. Per això ja es pot consultar l’esborrany i presentar la declaració per internet a través del portal d’aquesta entitat. 

Aquells qui opten per presentar-la per telèfon, hauran d’esperar fins al 6 de maig, mentre que l’atenció a les oficines de l’Agència Tributària per a elaborar-la no estarà disponible fins al dia 2 de juny

Assolits aquests terminis, els contribuents disposen fins al 30 de juny per a retre comptes a Hisenda, excepte per a les declaracions amb resultat a ingressar que vulguen domiciliar-se, que hauran d’entregar-se abans del 25 de juny.

Els qui opten per fraccionar el pagament, hauran de fer el segon abonament a l’Agència Tributària, com a molt tard el 5 de novembre. Durants aquests terminis, poden sorgir molts dels dubtes que resolem a continuació: 

Què es necessita per a gestionar la declaració de la renda a través d’internet? 

Pots fer-ho a través del programa Renda Web o l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària. Per a això és necessari tindre un certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència.

Qui ha de presentar la declaració de la renda obligatòriament? 

 • Qui reba l'ingrés mínim vital (IMV).
 • Qui haja guanyat més de 22.000 euros per rendiments del treball a través d’un únic pagador.
 • Qui haja percebut 14.000 euros, a través dels rendiments del treball, de dos o més pagadors i els pagaments de tots els que no són l’ingrés principal superen els 1.500 euros.

En quines particularitats cal parar atenció en l’exercici fiscal de la pandèmia?

Entre els contribuents que hagen tingut dos pagadors al llarg del 2020, estan inclosos els treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), els quals hauran de regularitzar les retencions (en prestacions solen ser molt baixes) i tindre en compte possibles cobraments indeguts.

L'Agència Tributària permet enguany, de manera excepcional, que els treballadors afectats per un ERTO que hagen de pagar a Hisenda en presentar la declaració de la renda puguen pagar la quantitat que s'ha de liquidar en sis vegades i sense interessos. 

Quines són algunes de les 27 deduccions específiques per als contribuents valencians? 

 • Per als afectats pels ERTO. 
 • Per als qui hagen reduït la jornada laboral per conciliació familiar durant l'estat d'alarma. 
 • Per donacions per a programes per al tractament i la prevenció de la Covid-19
 • Per als residents de zones despoblades
 • Per millores en l’eficiència energètica de la vivenda habitual. 
 • Per obres de conservació o millora de l'accessibilitat en l'habitatge habitual.
 • Per les donacions a víctimes de violència de gènere o a les famílies monoparentals perquè accedisquen al seu habitatge habitual.
 • Per a les víctimes de la violència de gènere, una nova deducció per arrendament de l’habitatge habitual del 25%.
 • Per cada fill nascut, adoptat o en acolliment familiar. 
 • Per a les famílies nombroses o per a la família monoparental
 • En matèria de discapacitat, per als contribuents majors de 65 anys hi haurà accés a deduccions si tenen un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.
També et pot interessar