Com afecta a la campanya de la renda haver estat en un ERTO?

L'Agència Tributària ha marcat l'inici de la campanya de presentació de l'IRPF el pròxim 7 d'abril

Imatge: Oficines de l'Agència Tributària durant la campanya de la renda 2018 / Europa Press

Haver estat en algun moment de l’any passat dins un ERTO perquè l’empresa en la qual es treballa s’ha vist afectada per la pandèmia té una conseqüència afegida: la declaració de la renda. L'Agència Tributària ha marcat per al pròxim 7 d'abril l'inici de la campanya de la renda, i els treballadors que han estat inclosos en un d’aquests ajustos temporals han de tindre presents alguns aspectes a l’hora de tributar.

Els ERTO són una de les mesures més importants en matèria laboral amb les quals el govern espanyol tracta de minimitzar el fort impacte de la pandèmia en l'economia. Es van aprovar al mes de març de 2020 i s'han anat acordant pròrrogues conforme s'ha evidenciat que aquesta crisi s'allarga en el temps. Actualment, estan vigents fins al 31 de maig. En essència, la situació del contribuent canvia perquè en compte de tindre un pagador (l’empresa per a la treballa) es passa a tindre’n dos (el Sepe) i això afecta al mínim a partir del qual s’obliga a fer la declaració. El límit, de fet, baixa dels 22.000 euros als 14.000 euros. L’única excepció és que els abonaments de tots els pagadors a partir del segon no arriben als 1.500 euros.

L’obligació de fer la declaració de la renda no implica que es pague més. La tributació és la mateixa, ja que depén dels ingressos obtinguts i no del nombre de pagadors. I el resultat de la declaració dependrà de les retencions que s’hagen practicat. Quan hi ha un sol pagador, l’empresa sol ajustar les retencions als ingressos, cosa més complicada a l’haver-ne més d’un, i que s’ha de liquidar en la declaració d’IRPF.

D’altra banda, en general les deduccions que es puguen cobrar, per exemple en el cas de les famílies monoparentals, de les nombroses o de les que tenen al seu càrrec persones dependents, no es veuen afectades. Sols en cas de la prestació per maternitat, vinculada al treball de les dones, es veu afectada en cas d’ERTO.

Una de les principals preocupacions detectades per Hisenda és el cas dels treballadors que han rebut prestacions per un ERTO superiors a les que els corresponien. Els tècnics d’Hisenda defenen que si el Sepe ha reclamat el reintegrament de les quantitats abonades indegudament i s’han retornat el 2020, les dades fiscals haurien de ser correctes i reflectir els ingressos reals.

En canvi, si el Sepe ha exigit el reintegrament i s'ha efectuat la devolució el 2021 és possible que l'esborrany no arreplegue l'ajust. En aquests casos, el contribuent hauria de modificar l'esborrany per a consignar les quantitats reals cobrades, una vegada descomptada la devolució.

I, finalment, en els casos en què el Sepe encara no ha reclamat el reintegrament en el moment de presentar la declaració, el contribuent ha de declarar el total d'ingressos rebuts. Posteriorment, una vegada que es demane el reintegrament i es realitze la devolució, el contribuent podrà presentar una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació per a corregir la declaració i, en el seu cas, recuperar les quantitats tributades de més.

 

També et pot interessar

stats