Header Unió musical Da Capo

Unió musical Da Capo

7

Joan, un jove músic, decideix tornar al seu poble quan rep la notícia de la greu malaltia de son pare. Ho fa 10 anys després que tingueren una acalorada discussió. Joan decideix quedar-se una temporada al poble per fer les paus amb son pare i per a tornar a posar la banda de la Unió Musical en funcionament.

Temporada 2

Més

Temporada 1

Més