Capítol 20: Finale
Capítol 19: Contratemps
Capítol 18: Piano
Capítol 17: Compàs d'espera
Capítol 16: Silenci
Capítol 15: In crescendo
Capítol 14: Rondó