Capítol 13: Coda
Capítol 12: Contrapunt
Capítol 11: A contratemps
Capítol 10: El dia després
Capítol 9: Joia
Capítol 8: Un trèvol de quatre fulles
Capítol 7: Sonata d'hivern
Capítol 6: Quatre per quatre
Capítol 5: Tocata i fuga
Capítol 4: Odi (en Fa major)
Capítol 3: Un lloc sota el cel
Capítol 2: Començar de nou (2a Part)
Capítol 1: Començar de nou (1a Part)