Header Senyor retor

Senyor retor

7

El Pare Horaci Casany, format en un modern seminari, arriba a Sant Antoni de Benifasem, un xicotet poble d’interior, per tal de substituir al vell retor Don Cosme, el sacerdot del poble de tota la vida.

Senyor Retor conta, amb humor i tendresa, el procés d’integració d’este jove cura en un poble tan pròxim i tan allunyat alhora del que ell era fins a eixe moment.