13.07.2021 | Com afecta al territori la transició a les energies renovables?

Temporada 1 30 min.
tp

La transició de les energies fòssils, les més contaminants, a les renovables, és imprescindible. Però això també té un cost i un impacte en el territori. Per exemple, en la instal·lació de les plantes fotovoltaiques, de les denominades macroplantes solars o dels molins que produeïxen energia a costa del vent. Com fem compatible la producció de les energies alternatives amb la cura del territori?