24.03.2021 | Els Jajajers competeixen per ser el millor pare

Temporada 1
tp

En el capítol de hui, Alexis i Jorge mantenen la típica competició entre pares per a demostrar qui té els milors fills i filles. Real com la vida mateixa!