25.05.2021 | Gent que suma: tecnologia inclusiva

Temporada 1 28 min.
tp

Segons la Unesco, hi ha una bretxa digital global on el gènere, la classe social, la geografia o l’edat poden tindre un gran impacte sobre si es poden aprofitar les tecnologies o no. Aquesta revolució tecnològica s’ha accelerat durant la pandèmia generant una desigualtat entre entre qui té accés a la tecnologia i qui no en té. Hui hem parlat amb una associació que treballa perquè les persones que no tenen accés o els costa accedir-hi puguen fer-ho: l’associació ByLineEdu.