30.11.2020 | El dia À Punt | Tercera hora

Part 3 Temporada 1 24 min.
tp

Hui Álex Zahinos, en la secció #VidesDesafinades, s'endinsa en la figura de Bob Dylan.