València, tercera ciutat de l'estat espanyol a rebre sol·licituds d’asil amb 5.548

A Espanya, la taxa d’aprovació de les sol·licituds és del 5%. La mitjana de la Unió Europea és del 30%.

VÍDEO | València, tercera ciutat de l\'estat espanyol a rebre sol·licituds d’asil amb 5.548

Al 2019, la Comunitat Valenciana ha rebut 7.501 sol·licituds d’asil, xifra que ha augmentat notablement respecte d’anys anteriors (4.330 sol·licituds al 2018 i 2.300 al 2017), i és la quarta autonomia en xifres d’asil, per darrere de Madrid, Catalunya i Andalusia. Però encara que el nombre de sol·licituds ha augmentat respecte d’anys anteriors, les resolucions favorables han disminuït considerablement, quasi vint punts menys respecte del 2018.

La ciutat de València se situa com a la tercera al conjunt de l’Estat, només per darrere de Madrid i Barcelona, amb més de 5.548 sol·licituds d’asil, la xifra més alta registrada. Aquest creixement es repeteix a Alacant i Castelló, on s’han duplicat i triplicat les sol·licituds respectivament.

Falta de polítiques migratòries adequades

L’any 2019, l’estat espanyol va rebre 118.264 peticions d’asil, més que el doble respecte al 2018. Les cinc nacionalitats amb major nombre de sol·licituds van ser: Veneçuela (40.906), Colòmbia (29.369), Hondures (6.792), Nicaragua (5.931) i El Salvador (4.784), cosa que significa que el 80% de les sol·licituds van ser presentades per persones d’Amèrica Llatina.

Segons les dades del Ministeri de l’Interior, Espanya va rebre un total de 60.000 sol·licituds, de les quals només un 5% (3.156) va rebre protecció internacional, mentre que la mitjana de la Unió Europea és del 30%.

La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) ha criticat aquesta situació ha sigut criticada i que denuncia que una de les principals causes que han causat l’increment de sol·licituds és l’absència de polítiques migratòries adequades. En aquest sentit, la falta de disponibilitat i flexibilitat de vies de migració ordenada, com recull el Pacte Mundial per a les Migracions de Nacions Unides, fa que l’única via disponible per a poder accedir i viure a Espanya siga a través del procés de sol·licitar protecció internacional, cosa que ha causat una sobresaturació en el sistema d’asil.

També et pot interessar