El TSJCV torna a declarar nul el Pativel

Aquest nou pronunciament reitera la sentència de l'11 de febrer i declara nul el decret del Consell sobre el pla del litoral aprovat el 2018

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha tornat a declarar nul, perquè és contrari a dret, el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel), aprovat per decret del Consell el 2018. La secció primera de la sala contenciosa administrativa ha estimat el recurs presentat per la diputada del PP Elisa Díaz contra el decret, encara que la sentència no és ferma i es recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem.

El Pativel es va aprovar el maig del 2018 i va ser un dels projectes estrela del Botànic de la legislatura passada per a protegir 7.500 hectàrees de la costa. Un instrument que pretenia preservar la primera línia de costa, frenar la destrucció del litoral i adaptar el territori al canvi climàtic.

La secció primera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ja el va declararnul l'11 de febrer.

Sense estudi econòmic i financer

Ara aquest nou pronunciament reitera els motius de la sentència anterior per a declarar nul el decret: que el Pativel no inclou un estudi economicofinancer, exigible segons la jurisprudència; omet els informes preceptius en matèria de gènere, família i infància, i l'avaluació ambiental estratègica no conté una anàlisi d'alternatives des del punt de vista ambiental.

El pronunciament inclou el vot particular del magistrat Edilberto Narbón, que entén que no era preceptiu l'informe de sostenibilitat econòmica perquè no es tracta d'un instrument de transformació del sòl, més prompte de conservació; no crea serveis públics que haja de mantindre o sufragar la Generalitat i, en el cas que algun interessat acreditara un dret indemnitzable, es podria reconéixer de manera puntual.

Cita No pot ser nul pel fet de no haver sol·licitat l'informe de l'impacte de gènere Edilberto Narbón - Magistrat que emet el vot particular Cita

Narbón considera que el Pativel, que pretén el manteniment de la situació del sòl, "no pot ser nul pel fet de no haver sol·licitat l'informe de l'impacte de gènere", i reconeix que l'avaluació ambiental estratègica és necessària, però no creu que hi haja la falta d'anàlisi de les diverses alternatives, com exposa la sentència.

La diputada del PP ha advertit que està havent-hi "una cascada de sentències que declaren nul el Pativel" i n'ha augurat moltes més, ja que, segons ha dit, hi ha més de 70 recursos presentats contra aquest pla. Ha considerat que el que està fent el Consell recorrent en cassació al Tribunal Suprem és "allargar la vida d'un pla la utilitat del qual està més que acabada". Per a Díaz, el TSJCV només ha necessitat analitzar tres aspectes per a declarar la nul·litat del decret, però en el recurs del PP es plantejaven altres qüestions.

I ha afegit que encara que el Suprem admetera el recurs del Govern valencià, que va anunciar que recorreria contra la primera de la sentències, hi ha altres aspectes que s'haurien d'analitzar, tant de fons com de forma, que queden pendents en la majoria de recursos.

També et pot interessar