El TSJ declara nul el Pativel perquè no hi ha un estudi econòmic que reflectisca els costos de la implementació

La Generalitat presentarà un recurs de cassació contra la sentència.

El TSJ declara nul el Pativel perquè no hi ha un estudi econòmic que reflectisca els costos de la implementació
El TSJ declara nul el Pativel perquè no hi ha un estudi econòmic que reflectisca els costos de la implementació

La secció primera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha declarat nul, per ser contrari a dret, el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel), aprovat per decret del Consell el 4 de maig del 2018. La Generalitat presentarà un recurs de cassació contra la sentència, segons ha anunciat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España. El conseller ha remarcat que la sentència no entra a valorar el contingut com eina de protecció del litoral, sinó aspectes formals.

La sentència, que estima el recurs presentat per una empresa, conclou que no hi ha en l'expedient administratiu, com exigeix la jurisprudència del Tribunal Suprem, "un estudi economicofinancer que reflectisca els costos d'implementació del Pativel i la repercussió econòmica que comporta per a les propietats afectades i per als municipis que hauran de desenvolupar-lo, ni que preveja tampoc les possibles responsabilitats patrimonials que per a l'Administració autonòmica pot comportar la desclassificació de sòl que duu a terme", segons ha informat el TSJCV en un comunicat.

Com a segon motiu de nul·litat, els magistrats assenyalen que el projecte incompleix la llei per a la Igualtat entre dones i homes "perquè no inclou un informe d'avaluació de l'impacte per raó de gènere", com resulta exigible en tots els projectes normatius, inclosos els instruments d'ordenació urbanística.

Aquest argument, segons la sentència, és extrapolable a l'absència en l'expedient de tramitació i aprovació del Pativel dels informes exigibles sobre l'impacte que pot comportar l'actuació en matèria d'infància, adolescència i família.

Finalment, la secció primera de la sala contenciosa administrativa del TSJCV entén que és un altre motiu de nul·litat el fet que el pla "no s'haja sotmés a una verdadera avaluació ambiental i territorial estratègica i ometa les diferents alternatives possibles".

"No s'analitzen les conseqüències que el Pativel puga tindre en la població, la salut humana, la flora, la fauna, la biodiversitat, la geodiversitat i altres factors esmentats", precisa el tribunal en la seua resolució, que compta amb el vot particular d'un dels magistrats i que pot ser recorreguda en cassació davant el Tribunal Suprem.

També et pot interessar

stats