El TSJCV desestima el recurs d'Advocats Cristians contra el repartiment de llibres LGTBI a Castelló

La sentència, que no és ferma, imposa a l'associació les costes processals que sumen 1.200 euros

L'ex vicepresidenta Oltra i la regidora de Cultura posen amb autors i editors dels volums, en una imatge d'octubre de 2021
L'ex vicepresidenta Oltra i la regidora de Cultura posen amb autors i editors dels volums, en una imatge d'octubre de 2021 / À Punt NTC

La secció 4a de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat el recurs presentat per l'Associació d'Advocats Cristians contra el lliurament de 32 llibres amb contingut LGTBI en onze instituts públics de Castelló i en el Centre Pi Gros fet per l'Ajuntament de Castelló.

La sentència, que no és ferma i contra la qual es pot interposar recurs de cassació davant la sala 3a del Tribunal Suprem o la sala contenciosa administrativa del TSJCV, imposa a l'associació les costes processals, que sumen una quantitat de 1.200 euros.

La sentència assegura que l'actuació "no vulnera cap dret fonamental" lloc que "no es lliura als menors d'edat sobre els quals es dirigeix la seua protecció el dret a l'educació dels seus progenitors i llibertat ideològica i religiosa, sinó que el que es pretén és posar llibres a la disposició dels centres educatius, els quals tenen atribuïdes les facultats de direcció i control educatius dels menors".

En relació amb l'actuació municipal, afirma que "una cosa és que estiguem davant l'exercici de competència pròpia i que naturalment no constituïsca una obligació del municipi dotar de material bibliogràfic als centres educatius de la Generalitat, i una altra que, en exercici de la seua autonomia, li estiga vedada aquesta iniciativa". "Complint amb les normes en matèria de subvencions, l'Ajuntament pot facilitar llibres a biblioteques de titularitat privada", exemplifica.

Finalment, assenyala que no creu, igual que tampoc ho va entendre així el jutjat de primera instància, que hi haguera imposició en la lectura per part de l'Ajuntament de Castelló. "Serien d'analitzar les raons esgrimides per la part actora en defensa de la seua tesi sobre la vulneració dels drets fonamentals (...) si l'Ajuntament haguera decidit formalment o per la via dels fets imposar la lectura de tots o alguns dels 32 llibres remesos als centres educatius de titularitat autonòmica, la qual cosa no és el cas", argumenta la sentència.

També et pot interessar

stats