Transició Ecològica informa desfavorablement sobre la planta solar projectada a Xiva i Godelleta

L'òrgan ambiental considera inadequades les ubicacions triades per a la planta solar fotovoltaica i les infraestructures d'evacuació associades

Godelleta aconsegueix frenar les expropiacions forçoses per a construir instal·lacions fotovoltaiques
Godelleta aconsegueix frenar les expropiacions forçoses per a construir instal·lacions fotovoltaiques

La planta solar fotovoltaica Campos de Levante de 100 MW, projectada als termes de Xiva i Godelleta (Foia de Bunyol) per la companyia italiana Falck Renewables Power, ha rebut informe desfavorable d’avaluació ambiental de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental per les “afeccions significatives sobre la conca hidrogràfica de l'Albufera”. L'òrgan ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica considera inadequades les ubicacions triades per a la planta solar fotovoltaica i les infraestructures d'evacuació associades, com arreplega el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicat aquest dimarts

Així mateix, adverteix que les mesures previstes no serien una garantia suficient de la seua adequada prevenció, correcció o compensació. El projecte es denomina Solar Fotovoltaica Campos de Levante de 100 MW i la seua infraestructura d'evacuació, als termes municipals de Xiva i Godelleta, a la Foia de Bunyol.

La direcció de l’Albufera ha informat desfavorablement en tres ocasions

El projecte està afectat per l'àmbit territorial del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del parc natural de l'Albufera i pel PORN de la conca hidrogràfica de l'Albufera, actualment en revisió. La direcció del parc natural considera que la construcció de la planta comportaria un augment de l'aportació de sediments, a més de la pèrdua de capacitat d'infiltració i retenció d'aigua, perjudicant el règim hídric de l'aqüífer de Bunyol-Xest.

Així mateix, estima que l'eliminació de la cobertura vegetal en una superfície així comportaria un afavoriment dels processos d'erosió laminar i de compactació, per la qual cosa informa desfavorablement els dos projectes de plantes fotovoltaiques Campos de Levante i Santo Toribio.

El projecte, rebutjat pel veïnat

Així mateix, la instal·lació també ha motivat el rebuig dels veïns, en considerar que canviaria el paisatge del paratge natural municipal de la serra de Xiva, una zona de gran valor ambiental. El 2021, l'Ajuntament va obrir un procés de participació ciutadana per a recaptar l'opinió sobre aquest projecte. De les més de 500 respostes, 323 van considerar que era “molt desfavorable” per al municipi, enfront de les 145 que el van veure “molt favorable”.

El projecte comprenia la planta solar, una subestació elèctrica elevadora i col·lectora, un sistema de bateries amb una potència màxima de 10 MW, una línia elèctrica d'evacuació de 220 kV que connectarà amb una subestació col·lectora (un altre projecte) i aquesta, al seu torn, amb la subestació de Godelleta de REE.

La planta es localitza sobre els paratges de Prado Moreno, Los Corralicos i Llano de Brihuela, a Xiva, i es desenvolupava en un àmbit de 394,85 hectàrees; si bé posteriorment el promotor va reduir l'àmbit de la planta a 326,93 hectàrees.

També et pot interessar