Totes les assignatures que contempla el nou currículum del batxillerat del govern espanyol

L'esborrany del nou decret amplia de tres a cinc les modalitats d'estudi amb més de 40 matèries, entre obligatòries i optatives

Imatge d'arxiu d'una alumna fent un examen
Imatge d'arxiu d'una alumna fent un examen / À Punt NTC

El batxillerat en què treballa el govern espanyol passa de tres a cinc modalitats i dona més pes a la branca artística, que es desdobla en dues vies. L'esborrany del reial decret que regularà el nou currículum, que el Ministeri d'Educació ha remés a les comunitats autònomes aquest dijous, contempla més de 40 matèries amb continguts i plantejaments renovats. 

La nova norma correspon al desenvolupament de la Lomloe —també coneguda com Llei Celaá—, la llei d'educació aprovada al desembre i que substituirà a partir del proper curs acadèmic la Llei Wert del PP. 

Per primera vegada es crea una modalitat de batxillerat general, mentre que es mantenen les modalitats de ciències i tecnologia, d'una banda, i humanitats i ciències socials, d'una altra. L'actual modalitat d'arts es divideix en dos camins: arts plàstiques, imatge i disseny; i música i arts escèniques. També hi ha la creació de noves assignatures per a cada nova via d'estudi, com ara economia, emprenedoria i activitat empresarial i cultura audiovisual.

Segons s'arreplega en l'esborrany del reial decret, les matèries comunes per l'alumnat de totes les modalitats de primer curs de batxillerat seran:

  • Educació Física
  • Filosofia
  • Llengua Castellana i Literatura I
  • Llengua Cooficial i Literatura I (en les comunitats en què hi haja una altra llengua)
  • Llengua Estrangera I

Per al segon curs de batxillerat, tot l'estudiantat haurà de cursar obligatòriament aquestes matèries:

  • Història de la Filosofia
  • Història d'Espanya
  • Llengua Castellana i Literatura II
  • Llengua Cooficial i Literatura II (en les comunitats en què hi haja una altra llengua)
  • Llengua Estrangera II

El Ministeri també ha previst les assignatures que formaran part del currículum en cadascuna de les modalitats. Algunes seran comunes per a tot l'estudiantat que opte per aquella via i altres les podran triar ells mateixos. 

Ciències i tecnologia

L'alumnat que es decante per aquesta modalitat haurà de matricular-se en Matemàtiques I durant el primer curs. A més, podrà triar dues optatives entre Biologia, Geologia i Ciències Ambientals, Dibuix Tècnic I, Física i Química, Tecnologia i Enginyeria I.

En Segon de Batxillerat podrà seguir amb Matemàtiques II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II. Per a aquest curs es contemplen dues matèries a escollir entre les següents: Biologia, Dibuix Tècnic II, Física, Geologia i Ciències Ambientals, Química, Tecnologia i Enginyeria II.

Humanitats i ciències socials

Qui elegisca aquesta via, podrà triar en el primer curs entre Llatí I o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I. Ambdues matèries tindran continuació en segon.

A més, l'estudiantat haurà d'elegir dues materies de modalitat entre Economia, Grec I, Història del Món Contemporani, Llatí I, Literatura Universal, i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I. En segon de batxillerat l'elecció de les dues matèries de modalitat serà entre Empresa i Disseny de Models de Negoci, Geografia, Grec II, Història de l'Art, Llatí II, i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II.

Arts

En la branca d'arts s'obrin dos ventalls, dels quals l'alumnat haurà de triar-ne un: bé arts plàstiques, imatge i disseny; bé música i arts escèniques.

El currículum acadèmic de la primera opció inclou Dibuix Artístic en els dos cursos de batxillerat, a més de dues assignatures de modalitat que es podran triar durant primer entre: Cultura Audiovisual, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny I, Projectes Artístics, i Volum.

En segon, les assignatures optatives de la modalitat seran Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II, Disseny, Fonaments Artístics, i Tècniques d'Expressió Gràficoplàstica.

L'estudiantat que opte per la via de música i arts escèniques haurà de triar, tant en primer com en segon, entre cursar Anàlisi Musical o Arts Escèniques. Les dues matèries de modalitat del primer curs s'hauran d'elegir entre les següents: Anàlisi Musical I, Arts Escèniques I, Cor i Tècnica Vocal I, Cultura Audiovisual, i Llenguatge i Pràctica Musical.

Ja en segon, es triaran les dues matèries de modalitat d'entre Anàlisi Musical II, Arts Escèniques II, Cor i Tècnica Vocal II, Història de la Música i de la Dansa, i Literatura Dramàtica.

Batxillerat general

L'esborrany presentat per Educació a les comunitats autònomes contempla per primera vegada una modalitat de batxillerat dissenyada específicament per a aquells alumnes que no vulguen decidir la branca per la qual continuar els seus estudis.Tot el món que es decidisca per aquesta opció haurà d'estudiar en primer Matemàtiques Generals i triar dues matèries de modalitat. Una podrà ser Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial, i l'altra una assignatura a escollir d'entre l'oferta del centre en el que estiguen cursant els seus estudis.

En el segon curs serà Ciències Generals l'assignatura obligatòria per a tot l'estudiantat, mentre que les dues de modalitat tornaran a ser elegibles entre totes les que impartisca el centre. Una d'elles podrà ser Moviments Culturals i Artístics.

També et pot interessar

stats