Un quart de la població mundial troba que està justificat que un home pegue la parella

Les Nacions Unides alerten en un estudi del desmantellament dels drets de les dones i que els prejuís contra elles a penes s'han reduït en l'última dècada

Fotografia de la manifestació del 2018 amb motiu del 8M a la ciutat de València
Fotografia de la manifestació del 2018 amb motiu del 8M a la ciutat de València / Eva Máñez

Una de cada quatre persones en el món considera que està justificat que un home pegue una pallissa a la muller i són proclius a fer-ho. Alhora, el 26% de les dones majors de quinze anys admeten haver sigut víctimes de violència en l'àmbit de la parella. Són algunes de les conclusions preocupants que arreplega el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament en un informe publicat aquest dimarts, en què alerta sobre el desmantellament dels drets de les dones i com els biaixos de gènere, generalitzats a escala mundial, són un obstacle per a arribar a la igualtat.

Segons l'última edició de l'informe Índex de Normes Socials de Gènere, els prejuís contra les dones continuen enormement arrelats en la majoria dels països del món i a penes s'han reduït en l'última dècada. En ple segle XXI, quasi nou de cada deu persones continuen tenint algun tipus de biaix o estereotip de gènere interioritzat i la meitat de la població mundial considera que ells són millors líders polítics que elles. Fins al 40% pensa que els barons són executius més vàlids en el món dels negocis i elles guanyen de mitjana un 39% menys de sou de mitjana. Totes aquestes creences arrelades en la societat evidencien com les dones encara estan marginades en la presa de decisions polítiques i empresarials. I aquesta realitat és comuna en totes les regions del món, independentment del nivell econòmic i cultural: "És un problema mundial", ha remarcat aquest organisme de l'ONU.

L'Índex de Normes Socials de Gènere s'elabora sobre la base de les respostes incloses en una enquesta més àmplia i que s'usen per a crear set indicadors. Les dades en què se sustenten totes les conclusions exposades en l'estudi procedeixen de 80 països que representen el 85% de la població mundial i que s'arreplegaren en el període 2017-2022.

Estancament, amb excepcions

Segons el PNUD, les entrevistes més recents apunten que el progrés en els darrers anys ha sigut molt escàs malgrat els moviments importants en favor dels drets de les dones que s'han produït, com el #MeToo i altres similars. Si les dades es comparen amb les compilades entre 2010 i 2014 —solament n'hi ha disponibles de 38 països— també es veu un estancament clar. Per exemple, el percentatge de persones que tenen algun prejuí contra les dones millora molt lleument: del 86,9% d'aleshores al 84,6% actual.

Aquesta falta de progrés, però, amaga algunes excepcions, amb diversos països en què ha crescut de manera rellevant el nombre de persones que no semblen tindre cap estereotip de gènere. Com a exemple destaquen Alemanya, on el percentatge d'enquestats amb almenys un prejuí va caure del 56% al 37% durant l'última dècada, o el Japó, que va passar del 72% al 59%. En altres casos, no obstant això, es veuen reculades: a Rússia augmenta del 87% al 91%, a Corea del Sud del 85% al 90% i a Xile del 74% al 80%, entre d'altres.

El PNUD argumenta que els governs tenen un paper clau en el canvi de les normes socials i apunta al fet que, per exemple, les normes sobre permisos parentals han alterat la percepció en molts llocs sobre la responsabilitat de les cures familiars. També destaquen com les reformes laborals han modificat creences sobre les dones i la faena.

Llast per al desenvolupament

Mentrestant, l'autoria de l'informe assegura que aquests prejuís persistents contra les dones expliquen l'auge recent de moviments contraris a la igualtat de gènere i, en alguns països, l'augment de les violacions dels drets humans. Les Nacions Unides recalquen a més que, sense avanços en els drets de les dones, és impossible que la humanitat aconseguisca millorar de veritat en qüestions de desenvolupament, just en un moment en què molts indicadors d'aquest àmbit van a la baixa. "Les normes socials que afecten els drets de les dones són també perjudicials per a la societat en general, cosa que frena l'expansió del desenvolupament humà", ha assenyalat en un comunicat Pedro Conceição, el director de l'Oficina de l'Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD.

També et pot interessar

stats