Els primers cinc dies d'agost deixen díhuit morts per la calor a la Comunitat Valenciana

Tres de cada quatre defuncions, és a dir, catorze, s’haurien produït a la província d’Alacant

Alerta roja per calor a la Comunitat Valenciana
Una persona major es refresca en una font pública / Rober Solsona (Europa Press)

L'Institut de Salut Carlos III, que depén del Ministeri de Sanitat, estima que de l'1 al 5 d’agost s'han produït 175 morts més de les esperades a la Comunitat Valenciana, de les quals díhuit són atribuïbles a les altes temperatures. Aquesta xifra triplicaria la del mateix període del 2021, quan es van calcular cinc defuncions per la calor. 

Per grups d'edat, tots els decessos s’han concentrat en les persones de la tercera edat. Els majors de 85 anys representen la xifra més gran de morts amb dotze, les persones que tenen entre 75 i 84 anys serien el segon grup més afectat amb quatre i, en tercer lloc, estaria el de persones entre 65 i 74 anys amb dos.

Pel que fa a la distribució per províncies, tres de cada quatre defuncions s’haurien produït a Alacant (14), seguida de Castelló (3) i València (1). Aquesta tendència també s’aprecia en les dades del mes de juliol, quan es van atribuir 91 morts a les elevades temperatures. 69 d’aquestes defuncions es localitzen a la província d’Alacant, 24 a Castelló i tres a València. 

Aquestes xifres són una estimació que el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo) fa a partir d'un model matemàtic que utilitza tres fonts de dades: la dels registres civils, que no especifiquen la causa codificada de defunció; les temperatures segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) en l'àmbit provincial en el mateix període de temps, i la població per grup d'edat, sexe i província, extrets de l'INE. A partir d'ací fa una estimació estadística d'excessos de mortalitat per a un dia determinat comparant sèries històriques, però no dona xifres reals de defuncions, una estimació que, a més, no es pot considerar consolidada fins que haja passat almenys un mes des de la publicació.

També et pot interessar