Nou protocol contra la submissió química: les víctimes es derivaran al servei d'urgències de l’hospital

El primer pas que faran els facultatius serà la recollida de mostres per a tòxics, atés que desapareixen ràpidament amb el temps

Imatge d'arxiu d'una consulta d'un hospital
Imatge d'arxiu d'una consulta d'un hospital / Shutterstock

La Conselleria de Sanitat ha remés aquest dilluns als departaments de salut el nou protocol d'actuació per a casos de possible submissió química, que inclou les sospites de punxades, en el qual s'estableix un procediment coordinat d'actuació amb els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat (FFCCSE).

D'aquesta manera, el departament que dirigeix Miguel Mínguez complementa el Protocol d'atenció integral, sanitària i judicial a víctimes d'agressions sexuals de la Comunitat Valenciana de 2019, amb un apartat específic d'actuació quan hi ha sospita de submissió química donada "la notable rellevància" en els últims anys "per l'increment dels casos i la seua important repercussió social i sanitària".

L'objectiu del protocol és establir un procediment coordinat d'actuació entre professionals sanitaris i cossos i forces de seguretat de l'estat per a l'atenció de possibles víctimes de submissió química, i es garanteixen així els drets de la persona i es facilita una resposta integral en patologies de transmissió sexual, si a més hi ha hagut agressió sexual.

El nou document estableix que s'haurà d'informar la víctima de la conveniència de formalitzar denúncia per a continuar el procés judicial, fins i tot en el cas d'únicament haver rebut una punxada, ja que aquest també és un delicte penal. Si decideix denunciar, es contactarà des d'Urgències amb les forces de seguretat i en els casos d'un diagnòstic de sospita confirmat de submissió química es comunicarà al Jutjat de Guàrdia.

Les possibles víctimes hauran de ser remeses al servei d’urgències d’un hospital

D'aquesta manera, la Conselleria estableix un procediment d'actuació normalitzat i homogeni per a la detecció clínica i atenció davant la sospita de submissió química. El document busca aconseguir que la intervenció mèdica assistencial i, si escau, la intervenció de medicina forense siga "al més precoç possible i independent de la formulació prèvia de la denúncia per part de la víctima".

En el cas d'una atenció ambulatòria, la possible víctima de submissió química es remetrà al servei d'urgències de l'hospital, mentre que l'atenció extrahospitalària d'un possible cas es reduirà al que és estrictament necessari per a evitar tardances i duplicitat en l'exploració i en el relat dels fets, atés que s'ha de remetre sense demora a l'hospital.

En l'arribada a un hospital d'una persona que declara haver sigut víctima de possible cas de submissió química, o únicament d'una punxada, el cap de la guàrdia serà responsable de coordinar i garantir el compliment del present protocol. A més, es recalca que tant si confirma com si es descarta l'agressió sexual, la víctima serà atesa en una àrea on se li puga garantir la major privacitat possible.

El primer pas: la recollida de mostres

El primer pas que faran els facultatius serà la recollida de mostres per a tòxics, atés que desapareixen amb el temps. Es detallaran els símptomes i es registrarà el consum voluntari de medicaments o qualsevol tipus de substàncies psicoactives per part de la víctima que puguen emmascarar els símptomes propis de la intoxicació delictiva. La Conselleria de Sanitat recalca que s'ha de garantir "la traçabilitat, autenticitat i integritat" de les primeres mostres obtingudes pel centre sanitari, ja que poden constituir una prova.

L'atenció inclourà una exploració física i un comunicat de lesions. Davant la sospita que a més hi ha hagut una agressió sexual es contactarà amb el Servei de Ginecologia i el Mèdic Forense de Guàrdia, s'informarà les forces de seguretat de l'Estat i s'activarà el protocol per a aquests casos.

A més, es valorarà proporcionar a la víctima profilaxi contra del VIH i VHB, i en els casos de sospita de contacte sexual se li practicarà així mateix una prova d'embaràs i profilaxi antibiòtica per a infeccions de transmissió sexual.

Segons la simptomatologia que es presente, es decidirà si necessita o no ingrés hospitalari i la pertinència de derivació a altres recursos assistencials. En tot cas, es remetrà per al seu posterior control i seguiment per atenció primària o hospitalària.

Què és la submissió química?

Segons detalla el departament sanitari, la submissió química és consisteix en l'administració de substàncies amb efectes psicoactius a una persona, sense el seu consentiment i sense el seu coneixement, amb finalitats delictives, sobretot per a atemptar contra la seua la llibertat sexual. En la majoria dels casos, les víctimes són dones, i les més vulnerables són les més joves. 

S'han descrit més de 30 substàncies implicades en casos de submissió química i l'alcohol etílic i els hipnòtics són les més freqüents. Tots estan recollits en el protocol de sanitat. 

També et pot interessar