L'Ajuntament d'Alacant assenyala que els informes del Consell descarten irregularitats en les oposicions a policia local

El consistori assegura que els documents de la Generalitat acrediten l'absència d'incidències i no repetirà les proves

Un vehicle de la policia local d'Alacant i diversos agents, en arxiu
Un vehicle de la Policia Local d'Alacant i diversos agents, en arxiu / Ajuntament d'Alacant

L'Agència de Seguretat i Emergències (SEM), organisme del qual depén l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (Ivaspe), ha resolt aquest dimarts que en les polèmiques oposicions del torn lliure de la Policia Local d'Alacant no es va produir cap irregularitat, segons ha informat l'Ajuntament d'Alacant en un comunicat. L'Ajuntament ha deixat clar que les oposicions no es repetiran.

El consistori ha assegurat que la Regidoria de Recursos Humans ha rebut aquest dimarts els informes que acrediten l'absència d'incidències que van motivar la creació d'una comissió municipal de seguiment d'aquest procés selectiu i ha explicat que l'Ivaspe, dependent de la Generalitat, no ha trobat indicis que s'haja comés alguna anomalia en el procés.

En l'informe s'assenyala que "tot el procés s'ha fet d'acord amb les bases de la convocatòria, segons consta en les actes sobre aquest tema. Totes les proves, a excepció de la prèvia, primera i setena, es van portar a terme i van corregir guardant l'anonimat de l'aspirant amb un codi aleatori que es va lliurar al començament de cadascun dels exercicis identificant l'autor amb posterioritat a la seua correcció".

El passat abril, l'informe jurídic del consistori va concloure que no s'havien de suspendre ni anul·lar les oposicions que es van fer per a ingressar en la Policia Local –sobre les quals s'han denunciat possibles irregularitats– si abans no es descobrien causes greus que demostren irregularitats en el procés selectiu.

El consistori afig també que en el document emés s'explica que "prèviament a l'inici de cada prova, es va explicar als partícips la manera de realitzar-la, els criteris que se seguirien per a la seua avaluació i es van resoldre en aqueix mateix moment els dubtes que es van plantejar. En cap moment del procés, cap dels opositors va fer cap objecció sobre la manera de realitzar-la, ni cap altra observació ni sospita d'anomalia".

"Després de la realització de cada prova, es va concedir un termini perquè els participants pogueren examinar personalment el seu exercici, realitzar les al·legacions que consideraren oportunes sense perjuí dels recursos que corresponen per a aquells que no estigueren conformes amb el seu resultat", diu l'informe.

Finalment, s'incideix en el fet que "els exercicis realitzats pels opositors van quedar en custòdia de la secretaria del tribunal a excepció dels exercicis psicotècnics que van quedar en poder de l'assessora psicòloga per a la seua correcció i de la prova mèdica que va quedar en poder de l'assessor mèdic per a la seua valoració".

També et pot interessar

stats