El coronavirus s’ha cobrat un miler de morts més que les comptabilitzades per Sanitat Universal

Segons els registres civils valencians, des de l’inici de la pandèmia i fins al 19 de febrer hi ha hagut 7.345 defuncions més de les esperables.

Coronavirus. Mortalitat real
Coronavirus. Mortalitat real

Segons el còmput de la Conselleria de Sanitat Universal estem a punt d’arribar a les 7.000 morts per coronavirus des de l’inici de la pandèmia. Aquesta xifra, però, està subestimant la mortalitat real que provoca el coronavirus en un 14 %, si atenem les anotacions dels registres civils.

Segons el Sistema de Monitorització de la Mortalitat diària (MoMo), des de març de l’any passat i fins al 19 de febrer, a la Comunitat Valenciana s’han registrat 30.447 morts, la quarta part de les quals (7.345) no eren esperables, tenint en compte els registres estadístics de l’última dècada. Durant el mateix període, la Conselleria de Sanitat Universal ha notificat 6.337 defuncions, és a dir, un miler menys que les que consten en els registres civils com a sobremortalitat.  

Aquest desfasament entre les dades de la conselleria i les del MoMo s’està produint des de l’inici de la pandèmia, però a mesura que passa el temps les diferències que s’acumulen són cada vegada més grans.  Això és deu al fet que els criteris per a comptabilizar les morts són diferents. Tant la Conselleria, com el Ministeri de Sanitat, només computen les defuncions que van acompanyades d'una prova diagnòstica com una PCR. En canvi, l'excés de morts que revelen els registres civils és una mètrica que experts i institucions d'arreu del món, com l'INE, utilitzen per a calibrar l'impacte real de l'epidèmia, ja que en el període analitzat no hi ha cap causa extraordinària, diferent al coronavirus, que puga explicar la sobremortalitat continuada.

Les dades del MoMo, a més, adverteixen que, dels cinc períodes de sobremortalitat que ha viscut el País Valencià en un any, el més greu és l’últim. Entre l’1 de desembre i el 19 de febrer, coincidint per amb la tercera onada, el registres civils valencians sumen prop de 16.000 morts per totes les causes, un 40 % més del que era esperable (4.484 defuncions en termes absoluts). És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes. I ningú no dubta que són morts que s’han d’atribuir directa o indirectament al coronavirus. 

20 morts de mitjana diària en l’última setmana

Afortunadament, el ritme s’està alentint, com sol passar com a reflex d’un descens previ dels contagis. En aquests moments, la mitjana en l’última setmana és de 20 morts diàries, un nivell molt similar al de finals d’any. I la corba baixa. Lentament, però baixa.

En aquest gràfic es pot veure quina és la taxa de mortalitat per coronavirus de cada població valenciana, segons les dades de la Conselleria. Cada diagrama de caixa representa la distribució de les taxes municipals agrupades per comarques. Dins de cada caixa estan la meitat dels municipis de la respectiva comarca, aquells que tenen una taxa més pròxima a la mediana. La línia horitzontal, precisament, representa aquesta mediana, és a dir, el valor central.

Com més alta està la caixa, pitjors són les taxes de mortalitat municipals. Això és el que passa a l’Alcoià i a la Vall d’Aiora-Cofrents. Per altra part, els valors que queden fora de les caixes representen taxes poc comunes en cada comarca. Al Baix Segura, per exemple, molts municipis estan en nivells baixos i a la Ribera Alta, els Ports i la Safor ocorre el contrari. Moltes localitats presenten taxes de mortalitat molt desviades a l’alça de la mitjana comarcal. 

Usant el buscador es poden consultar les dades singularitzades de cada comarca. 

També et pot interessar

stats