El consum de tabac es redueix en pandèmia

La Comunitat Valenciana és líder en taxa de persones fumadores a Espanya i un 20% de la població assegura fumar de manera habitual

Imatge d'arxiu d'una persona amb un cigarret a la mà
Imatge d'arxiu d'una persona amb un cigarret a la mà / Europa Press

La pandèmia de coronavirus ha capgirat els hàbits de les persones l'últim any. El 2020 va portar un escenari inèdit i ple d'incerteses marcat pel confinament, les restriccions al contacte social, el teletreball i problemes econòmics per a moltes famílies. Un context que ha complicat especialment les coses a les persones fumadores que volen deixar arrere l'addicció, i que fins i tot ha portat a recaigudes a altres que ja l'havien superada. És difícil mesurar l'impacte que ha tingut (i continuarà tenint, a llarg termini) la Covid-19 en el tabaquisme, però des de les administracions ja s'han desenvolupat alguns estudis que deixen entreveure algunes tendències. Tot i les circumstàncies adverses vinculades a l'esclat de la crisi sanitària, les dades que arreplega l'Enquesta Oeda-Covid apunten a una disminució en el consum de tabac respecte a l'etapa anterior a la pandèmia en tot l'Estat.

L'informe, elaborat per l'Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions, divideix la població en dues franges: de 15 a 64 anys, i majors de 64. El consum de tabac disminueix en totes les edats durant la pandèmia de Covid-19. Així, la prevalença de tabaquisme en la població d'entre 15 i 64 anys ha caigut més d'un punt i se situa en el 27,7% (abans de març de 2020 el percentatge era del 29,1%), però no es registren diferències significatives per sexe. En el col·lectiu de majors de 64 la reducció és encara major, de dos punts percentuals: 10,9% enfront del 8,9% abans de la pandèmia. Contràriament al que passa en el primer grup poblacional, la cohort de més edat sí que evidencia diferències per sexes, ja que el consum en homes dobla pràcticament el de les dones (14,8% enfront del 7,9%, respectivament).

Les dades de l'estudi no estan territorialitzades per comunitats autònomes, però si es combinen amb les xifres que arreplega el Ministeri d'Hisenda sobre venda de tabac en els dos últims anys, es constata la reducció en quasi tots els territoris. En el cas de la Comunitat Valenciana, entre el 30 d'abril de 2020 i el 30 d'abril de 2021 es comercialitzaren 72,7 milions de caixes de cigarrets, vora sis milions menys que en el mateix període de l'anualitat anterior. La facturació per la venda de tabac (incloent també tabac de liar i de pipa) cau, en passar de 422 milions d'euros a 389. 

El 20% de la població valenciana fuma habitualment

Aquest dilluns es commemora el Dia Mundial sense Tabac, una data impulsada per l'Organització Mundial de la Salut per a recordar els efectes perjudicials del consum. Enguany a més, fins i tot el coronavirus està present en el lema: "Compromet-te a deixar-ho durant la Covid-19".

El tabac és la segona droga més consumida a Espanya després de l'alcohol, però la primera causa de mort evitable. Està constatat que fumar ocasiona el 81% dels casos de càncer de pulmó i està vinculat a unes 5.800 morts a l'any a la Comunitat Valenciana. Amb l'esclat de la pandèmia la situació s'agreuja, ja que hi ha evidències científiques del paper del tabaquisme com a factor de risc en la Covid-19: les persones fumadores tenen més risc de contraure una forma de malaltia greu que les que no ho són. 

A la Comunitat Valenciana no hi ha registres actualitzats sobre tabaquisme, ja que les últimes dades són de 2016. S'arrepleguen en l'última entrega de l'Enquesta de Salut, que la Conselleria de Sanitat actualitza cada cinc anys. Segons eixe informe, quasi el 20% de la població valenciana major de 16 anys fuma habitualment, un 2,6% ho fa de manera esporàdica i l'edat d'inici del consum se situa en els 14 anys. La prevalença de persones de 15 a 24 anys que fumen, tant de manera diària com esporàdicament, és del 10%, un percentatge que es va incrementant amb l'edat. De fet, en el grup d'edat de 45 a 64 anys és del 33%.

A falta de conéixer la nova onada de l'enquesta, que Sanitat té previst actualitzar a finals d'any o principis de 2022, hi ha una tendència descendent en el consum de tabac en els últims 25 anys en el territori, ja que ha disminuït la prevalença de població fumadora. Tot i això, en l'enquesta de 2016 la Conselleria ja alertava que recentment hi havia hagut un increment en la prevalença de població exfumadora, fet que n'havia frenat la caiguda. 

Tot i la caiguda, la Comunitat Valenciana era el 2018 l'autonomia amb la taxa més alta de persones fumadores diàries de tot Espanya, amb 1.033.087. Suposa més de 24.000 per cada 100.000 habitants i vora una quarta part de la població major de 15 anys. És una estimació de l'Associació Espanyola Contra el Càncer a partir de l'Enquesta Europea de Salut i l'Enquesta Nacional de Salut, que es publiquen cada quatre anys, i el padró de població de l'Institut Nacional d'Estadística. 

Augment dels espais sense fum

En l'actual context, marcat per la pandèmia, s'ha incrementat la percepció social del risc que té consumir tabac, un fenomen que les autoritats sanitàries volen aprofitar. Per això, s'han bolcat a intensificar les campanyes preventives per a conscienciar sobre els riscos que suposa el tabac per a la salut, i sobre la capacitat addictiva que té. Les restriccions sanitàries contra la Covid-19, principalment la prohibició de fumar en terrasses i platges, han fomentat la proliferació d'espais lliures de fum en l'últim any. Una línia d'actuació que la Conselleria de Sanitat Universal vol seguir potenciant en el futur. Actualment hi ha 50 platges en el territori que ja s'han adherit, o han sol·licitat fer-ho, a la Xarxa de Platges sense Fum de la Comunitat Valenciana. 

També et pot interessar