Els alumnes podran graduar-se de batxillerat amb assignatures suspeses i no hi haurà exàmens de recuperació en l'ESO

El govern espanyol aprova els nous criteris d'avaluació per a primària, ESO, batxiller i FP d'aquest curs 21-22

La ministra d'Educació, Pilar Alegría durant la roda de premsa després del Consell de Ministres / Javier Lizón (Efe)

El govern ha aprovat aquest dimarts, a proposta del Ministeri d'Educació i FP, els nous criteris d'avaluació, promoció i titulació per a l'educació primària, secundària, batxillerat i formació professional, canvis que entraran en vigor aquest mateix curs 2021-2022.

El reial decret permetrà els alumnes de segon de batxillerat que obtinguen el títol amb una assignatura suspesa, contempla la repetició de curs com una cosa excepcional i eliminarà les proves de recuperació de juny i setembre en secundària.

"Estem davant d'un nou sistema d'avaluació que impulsa la cultura escolar basada en la confiança, el treball col·laboratiu i la participació", ha assenyalat la ministra d'Educació i FP, Pilar Alegría.

Un 30% dels estudiants de 15 anys ha repetit almenys una vegada

Amb aquests nous criteris, la repetició serà considerada una cosa excepcional, perquè tal com ha destacat la ministra, un 30% dels estudiants espanyols de 15 anys ha repetit almenys una vegada de curs, i les taxes d'abandonament escolar a Espanya se situen en el 16%, molt per damunt de la resta de països del seu entorn.

Segons aquesta norma, l'avaluació en Primària serà "contínua i global" i les decisions sobre la promoció les adoptaran els equips docents, que actuaran de manera col·legiada. Aquesta decisió se sotmetrà a la consideració dels docents únicament en finalitzar els cursos de 2n, 4t i 6é, i serà automàtica en la resta de cursos de l'etapa, segons recull el document. Així, la repetició de curs serà una cosa "completament excepcional" que es contemplarà únicament després d'haver esgotat la resta de mesures i quan s'estime que aquesta mesura és la més adequada per a afavorir el desenvolupament de l'alumne.

En el cas de secundària, les decisions sobre promoció "deixen d'estar condicionades pel nombre de matèries superades i passaran a recaure enterament sobre l'equip docent", que valorarà que les assignatures suspeses per l'alumne li permeten seguir amb èxit el curs següent. Així doncs, de la mateixa manera que en Primària, la repetició es considera una mesura "absolutament excepcional" que només es prendrà després d'haver esgotat les mesures ordinàries de reforç i suport.

Podrà repetir un màxim de dos cursos

Així mateix, el reial decret determina que l'alumne podrà romandre en el mateix curs una sola vegada i podrà repetir dues vegades com a màxim al llarg de l'ensenyament obligatori.

Una altra de les novetats que recull la norma d'avaluació, promoció i titulació és que es tornen a posar en marxa els programes de diversificació curricular per als alumnes de 3r en el curs 2022-2023.

Quant a la titulació en l'ESO, la decisió recaurà totalment sobre l'equip docent, "sense que puga quedar condicionada pel nombre o la naturalesa de les matèries no superades".

Respecte al batxillerat, el reial decret estableix que la promoció de 1r a 2n exigirà que l'alumne tinga un màxim de dues matèries suspeses. A diferència de l'ESO, es mantenen les convocatòries extraordinàries.

El títol de batxiller amb una suspesa

Per a obtindre el títol de batxiller serà necessària l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos de Batxillerat, però de manera extraordinària es preveu la possibilitat d'obtindre el títol amb una matèria no superada, sempre que així ho acorde l'equip docent. També ha de complir els següents requisits: que l'alumne haja aconseguit els objectius; no haja faltat a classe; s'haja presentat a tots els exàmens; i la mitjana de totes les assignatures de l'etapa siga igual o superior a 5.

Quant a la Formació Professional, l'avaluació es farà per mòduls professionals i per a superar un cicle formatiu, tant de grau mitjà com de grau superior i cursos d'especialització, s'haurà d'aprovar tots els mòduls professionals que el componen. I els qui superen tots els mòduls inclosos en un cicle de Formació Professional Bàsica obtindran el títol de Graduat en l'ESO.

També et pot interessar