El Suprem desestima la suspensió cautelar del transvasament del Tajo per cabals ecològics

La Diputació d'Alacant estudiarà recórrer l'auto del Tribunal

Tubs del trasvassament Tajo-Segura a Oriola
Tubs del trasvassament Tajo-Segura a Oriola / Europa Press

La sala tercera del contenciós administratiu del Tribunal Suprem ha desestimat la mesura cautelar plantejada per la Diputació d'Alacant i per la comunitat autònoma de Múrcia contra el Reial decret 35/2023, de 24 de gener, que va aprovar la revisió dels plans hidrològics de diferents demarcacions hidrogràfiques.

El Govern de Múrcia i la Diputació d'Alacant havien presentat un recurs contra el decret del Consell de Ministres del gener passat que reduïa les quantitats màximes d'aigua que es podran transvasar del Tajo al Segura, i ha demanat també mesures cautelars per a demanar que l'aplicació quede suspesa mentre es decideix sobre la legalitat.

L'alt tribunal manté que en el cas que ens ocupa "no resulta en absolut justificat en els concrets aspectes cap als quals es dirigeix aquesta mesura cautelar, això és, l'elevació del cabal mínim en les masses d'aigua abans assenyalades".

"La no implantació del règim de cabals o l'eventual suspensió de la seua aplicació fins determinat moment implicaria evitar l'assoliment d'unes condicions hidromorfològiques adequades per a les masses d'aigua superficial presents en l'eix del Tajo i, en conseqüència, posar en risc aconseguir el bon estat ecològic en les mateixes abans de la finalització de 2027, d'acord amb els terminis reflectits per la DMA", explica la sentència.

Afig que "la conservació o recuperació del medi natural, mantenint la vida piscícola que, de manera natural, habita o poguera habitar en el riu, així com la vegetació de ribera".

En concret, les dues institucions, Diputació d'Alacant i Comunitat de Múrcia, demanaven la revisió dels cabals mínims en la infraestructura del transvasament Tajo-Segura, però el Suprem resol que no és procedent la suspensió cautelar sol·licitada.

En concret, assenyala que l'informe aportat per l'expert Francisco Cabezas, s'afirma que la implantació de cabals ecològics produirà una minva immediata en l'aigua disponible per al transvasament, encara que reconeix no provocarà una reducció de l'aigua transvasada en els pròxims 12 mesos.

El decret aprovat al gener introduïa per primavera vegada un cabal ecològic per al Tajo, que aniria augmentant del cabal mínim actual de 6 hectòmetres cúbics per segon al seu pas per Aranjuez fins als 8,65 en 2027, la qual cosa ha provocat protestes de les comunitats afectades.

Mazón vol armar-se jurídicament per a defendre l'aigua

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que donarà instruccions a l’advocacia general de la Generalitat perquè estudie tots els mecanismes legals que puga haver-hi per a poder “armar-se” jurídicament, i perquè es coordine amb la resta d’administracions, cosa que no s’ha fet fins ara, ha retret a l’anterior govern. El seu objectiu és “defendre tots junts, encara que siga per l’últim de les escletxes legals, l’aigua que ens pertoca i que mereixem”.

La Diputació d'Alacant estudiarà recórrer

El president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez, ha assegurat sentir-se "profundament contrariat" per la decisió del tribunal i ha avançat que els serveis jurídics de la Diputació estudiaran interposar un recurs de reposició contra la decisió del Tribunal Suprem. "Si bé l'auto és conforme amb la interpretació especialment restrictiva sobre la possibilitat de suspensió de disposicions de caràcter general, la interposició del recurs de reposició, encara que és difícil que prospere, s'ha de plantejar, en considerar que els fonaments de la resolució poden considerar-se no ajustats a dret i, sobretot, donada la transcendència dels interessos afectats, que són els interessos generals d'aquesta província", ha manifestat.

Pérez ha recordat que la Diputació d'Alacant va sol·licitar la mesura cautelar perquè la nova planificació del Tajo "produeix des del moment de la seua entrada en vigor efectes molt negatius, tant socioeconòmics com mediambientals, sobre la província d'Alacant i que no són reparables mitjançant una eventual compensació econòmica".

També et pot interessar

stats