L'auditoria a la Casa Reial es podrà veure en el seu web i no es remetrà al Congrés dels Diputats

El decret especifica que aquest informe s'aplicarà per primera vegada als comptes anuals de l'exercici següent a la signatura del conveni, per la qual cosa, serien els de 2023

El rei Felip VI, en una imatge d’arxiu al Palau de la Zarzuela
El rei Felip VI, en una imatge d’arxiu al Palau de la Zarzuela / À Punt NTC

L'auditoria externa que el Tribunal de Comptes faça sobre les finances de la Casa Reial es publicarà únicament en el web de la Prefectura de l'Estat, per la qual cosa no es remetrà al Congrés dels Diputats, en què l'òrgan fiscalitzador envia els informes que fa sobre els organismes públics.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres el decret sobre la reestructuració de la Casa del Rei aprovat ahir pel Consell de Ministres i que arreplega les mesures encaminades a millorar la transparència i l'exemplaritat de la institució que presideix Felip VI.

Una de les novetats d'aquesta norma és que el Tribunal de Comptes es faça càrrec del control dels ingressos i despeses de la Casa Reial a través d'una auditoria externa fruit del conveni que totes dues institucions signen en pròximes dates. Segons assenyala el decret, l'informe haurà de publicar-se en el web de la Casa Reial, sense establir que es trameta al Congrés, que no té control sobre les activitats de la Corona.

El text normatiu assenyala que els termes i les condicions de l'auditoria comptable estaran subjectes “a les especialitats que venen imposades” per la Constitució en els seus articles 56 i 65, que parlen, respectivament, que el rei és “inviolable i no està subjecte a responsabilitat” i que distribueix lliurement el pressupost que li assigna l'Estat.

L'òrgan fiscalitzador remet els seus informes de fiscalització sobre la comptabilitat dels diferents organismes públics a les Corts Generals, de les quals depén com a institució, i es debaten en la Comissió Mixta Congrés-Senat, la qual cosa no afectarà el que elabore sobre la Casa Reial.

Des de 2015, la supervisió de les finances del Palau de la Zarzuela ha sigut a càrrec de la Intervenció General de l'Estat, que ara veurà limitada la seua actuació una vegada que el Tribunal de Comptes s'encarregue de l'auditoria. El decret especifica que aquest informe s'aplicarà per primera vegada als comptes anuals de la Casa Reial de l'exercici següent a la signatura del conveni, per la qual cosa, previsiblement, serien les de 2023.

La nova regulació, fruit de l'acord entre el Govern i la Zarzuela i amb l'aval del PP, destaca també que el personal al servei de la Casa del Rei exercirà les seues funcions d'acord amb el que dicta el codi de conducta ja vigent. Aquesta conducta haurà de vetlar “en tot moment pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de les normes que integren l'ordenament jurídic”.

També hauran d'actuar amb “objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, lleialtat, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, protecció de l'entorn mediambiental i respecte a la igualtat entre dones i home”, afig el text.

També et pot interessar

stats