El govern proposa rebaixar a un terç la pena de sedició i passar de 10-15 anys de presó a 3-5 anys

La proposició de llei orgànica del PSOE i Unides Poden contempla també una inhabilitació màxima per als polítics de 6 a 8 anys

Imatge d'arxiu de l'eixida dels nou polítics presos catalans de la presó en aplicació de l'indult parcial del govern / Reuters

El govern ha proposat rebaixar l'actual delicte de sedició, penat actualment per a autoritats amb 10 a 15 anys de presó i el mateix temps d'inhabilitació, fins a penes de 3 a 5 anys de presó i de 6 a 8 anys d'inhabilitació, segons recull la proposició de llei orgànica feta per PSOE i Unides Podem i a la qual ha tingut accés Europa Press.

El text assenyala que "seran castigats amb la pena de presó de sis mesos a tres anys els que, actuant en grup i amb la finalitat d'atemptar contra la pau pública, executen actes de violència o intimidació sobre les persones o les coses, o obstaculitzant les vies públiques ocasionant un perill per a la vida o salut de les persones, o envaint instal·lacions o edificis".

I afig que "els fets descrits en l'apartat anterior seran castigats amb la pena de presó de tres a cinc anys i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic pel mateix temps quan es cometen per una multitud el nombre de la qual, organització i propòsit siguen idonis per a afectar greument l'ordre públic".

En cas de trobar-se els autors constituïts en autoritat, la pena d'inhabilitació serà absoluta per temps de sis a huit anys.

Text complet de la reforma del Codi Penal per a eliminar el delicte de sedició

-Se suprimeix el capítol I del títol XXII (es tracta dels articles 544 al 549, que són els que feien referència al delicte de sedició, on apareix la pena de presó actual de huit a deu anys i de deu a quinze anys per a les autoritats i una inhabilitació de càrrecs públics de quatre a huit anys).

-Es modifica l'article 557, que queda redactat com segueix:

1. Seran castigats amb la pena de presó de sis mesos a tres anys els que, actuant en grup i amb la finalitat d'atemptar contra la pau pública, executen actes de violència o intimidació:

a) sobre les persones o les coses; o

b) obstaculitzant les vies públiques ocasionant un perill per a la vida o salut de les persones; o

c) envaint instal·lacions o edificis.

2. Els fets descrits en l'apartat anterior seran castigats amb la pena de presó de tres a cinc anys i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic amb el mateix temps quan els cometa una multitud el nombre de la qual, l'organització i el propòsit siguen idonis per a afectar greument l'orde públic. En cas de trobar-se els autors constituïts en autoritat, la pena d'inhabilitació serà absoluta per temps de sis a huit anys.

3. Les penes dels apartats anteriors s'imposaran en la meitat superior als intervinents que porten instruments perillosos o als que cometen actes de pillatge. Aquestes penes s'aplicaran en un grau superior si es duen armes de foc.

4. La provocació, la conspiració i la proposició per a les conductes previstes en els números dos i tres d'aquest article seran punibles amb les penes inferiors en un o dos graus a les respectivament previstes.

5. Serà castigat amb pena de presó de sis mesos a dos anys qui en un lloc concorregut provoque una allau, estampida o una altra reacció anàloga en el públic que posen en situació de perill la vida o la salut de les persones.

6. Les penes assenyalades en aquest article s'imposaran sense perjudici de les que puguen correspondre als actes concrets de lesions, amenaces, coaccions o danys que s'hagen dut a terme."

-Es modifica l'article 557 bis, que queda redactat com segueix:

"Els que, sense fer ús de violència o intimidació i sense estar compresos en l'article anterior, actuant en grup envaïsquen o ocupen, contra la voluntat del seu titular, el domicili d'una persona jurídica pública o privada, un despatx, oficina, establiment o local, encara que es trobe obert al públic, i causen amb això una pertorbació rellevant de la pau pública i de la seua activitat normal, seran castigats amb una pena de presó de tres a sis mesos o multa de sis a dotze mesos, llevat que els fets ja estigueren castigats amb una pena més greu en un altre precepte d'aquest Codi."

-Se suprimeix l'article 557 ter.

-Se suprimeix l'article 559.

-Es modifica l'apartat 4 de l'article 573 bis, que queda redactat com segueix:

"El delicte de desordes públics previst en els apartats dos i tres de l'article 557, així com el delicte de rebel·lió, quan els cometen una organització o grup terrorista o individualment, però emparats en aquests, es castigaran amb la pena superior en grau a les previstes per a aquests delictes".

També et pot interessar

stats