El govern central pacta amb els sindicats estabilitzar 300.000 llocs interins fins a 2024

La reforma pretén reduir la temporalitat en el sector públic fins al 8% i preveu una indemnització de 20 dies per als qui no superen el concurs

Interins, protesten per l'elevada precarietat davant el Palau de la Generalitat, en una imatge d'arxiu
Interins protesten per l'elevada precarietat, davant del Palau de la Generalitat, en una imatge d'arxiu / Intersindical Valenciana
05 de juliol 2021 - 20:44

Acord de transcendència per a reduir la temporalitat en el sector públic. El govern espanyol ha tancat aquest dilluns un pacte amb els sindicats sobre el pla per a reduir la temporalitat en el sector. L'objectiu de la reforma és situar la taxa de temporalitat per davall del 8%. Es contempla un procés d'estabilització que afectarà més de 300.000 places estructurals ocupades per personal temporal i que hauran de ser fixes abans del 31 de desembre de 2024 "com a data límit improrrogable".

L'acord s'ha tancat amb els tres sindicats majoritaris en el sector públic (CCOO, CSIF i la UGT) després de la reunió de la taula general de negociació de les administracions públiques, convocada pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, que integren representants de totes les comunitats autònomes i dels sindicats més representatius, incloent CIG i ELA.

Algunes claus de l'acord

Algunes de les claus d'aquest acord són, per una banda que els interins que no aconseguisquen la plaça que ocupen se n'aniran amb una compensació de 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats, tant si són funcionaris interins com personal laboral. No obstant això, en aquest últim cas, per regir-se per l'Estatut dels Treballadors, rebran la indemnització de 12 dies per fi de contracte més una compensació fins a arribar als 20 dies en total.

Per a adjudicar aquestes places, a més, es respectaran els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i lliure concurrència, a través de concurs oposició. La fase de concurs tindrà una valoració del 40% i s'hi tindrà en compte majoritàriament l'experiència. Així mateix, el pla arreplega que els mecanismes de mobilitat o de promoció interna previs de cobertura de plaça seran compatibles i discorreran en paral·lel als processos d'estabilització.

CCOO ha valorat que les mesures són un "bon marc general que haurà d'adaptar-se als diferents sectors i administracions" i la UGT ha subratllat que adopta "mesures preventives i sancionadores per a evitar les irregularitats que converteixen el nostre país cíclicament en un país en abús de temporalitat". La CSIF, finalment, ha valorat l'acord perquè "ofereix seguretat jurídica, defineix amb claredat les situacions en abús i frau de llei i incorpora mesures dissuasives i sancionadores per a eliminar una vegada per sempre l'abús en la temporalitat".

També et pot interessar