El Defensor del Poble demana una nova avaluació ambiental per a ampliar el port de València

Considera que la DIA del 2007 ha quedat obsoleta perquè es va fer sobre un projecte que s’ha modificat

Port de València
Port de València / APM Terminals Valencia

El Defensor del Poble ha emés un informe en el qual insta el Ministeri de Transició Ecològica a exercir les seues responsabilitats i intervindre d'ofici per entendre que la declaració d'impacte ambiental (DIA) del projecte d'ampliació nord del port de València realitzada el 2007 hauria quedat obsoleta.

L’informe s’ha emés en resposta a una queixa iniciada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret el 2022, i afirma que la DIA anterior està obsoleta "a causa de la modificació del projecte d'ampliació plantejada per l'Autoritat Portuària i pel mateix pas del temps, perquè no s’ha projectat i ni s'ha executat l'obra de conformitat amb aquella avaluació". Així ho ha arreplegat la Comissió Ciutat-Port.

En aquest sentit, l’informe exhorta el Ministeri perquè, en la seua avaluació ambiental, actue de conformitat amb els criteris de protecció i millora del medi ambient, de precaució i acció cautelar, d'acció preventiva, correcció i compensació dels impactes sobre el medi ambient.

Així mateix, considera “indispensable” la intervenció de l'òrgan ambiental per a contrastar la informació i comprovar que no es generaran impactes significatius que no hagen sigut avaluats prèviament, perquè en aquest cas el promotor ha modificat el projecte i, així i tot, considera que pot continuar l'execució sense fer cap DIA addicional.

El Defensor del Poble especifica que no cal pensar que pot realitzar-se legítimament una obra sense valorar els efectes sobre l'entorn ni sense tindre en compte el pas del temps, quan aquesta obra no es va fer en el moment en què es va avaluar i es va executar.

Per això, demana la intervenció del Ministeri com a òrgan ambiental al qual la legislació vigent atribueix la responsabilitat de verificar les noves modificacions projectades i els possibles efectes sobre el medi ambient. I aquesta responsabilitat de l'òrgan ambiental ha de realitzar-se, segons afirma el Defensor del Poble, "sense que siga necessari que ni el promotor ni l'òrgan substantiu li ho demanen, expressament o formalment".

En l'informe es considera que una DIA que no s'ha aplicat en part després de quinze anys “necessita ser analitzada per a comprovar el grau d'implementació i l'eficàcia de l'avaluació realitzada". A més, afigen que el fet que en la legislació d'impacte ambiental anterior a l'actual no existira un precepte específic que regulara la vigència de la DIA “no vol dir que una DIA puga tindre una validesa indefinida". I en aquesta anàlisi l'òrgan ambiental no pot eludir un pronunciament, ni limitar-se a atribuir la responsabilitat exclusiva del seguiment a l'òrgan substantiu", afegeix el document.

Ciutat-Port celebra l’informe 

La Comissió Ciutat Port, que està en contra de l’ampliació, ha celebrat el criteri del Defensor del Poble, ja que considera que l’informe confirma el que defensen els col·lectius ciutadans: que la DIA del 2007 “no serveix per a emparar les pretensions actuals de l'Autoritat Portuària de dur a terme una macroampliació que excedeix el projecte original".

En aquest sentit, Ciutat-Port considera que l’informe del Defensor del Poble reafirma el sentit jurídic de la seua demanda davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, formulada contra el Ministeri per “intentar desentendre's de les seues responsabilitats per a dictar un pronunciament exprés sobre les afeccions mediambientals”.

El TSJ madrileny va acordar mitjançant una decisió del 25 de gener passat suspendre cautelarment els efectes d'una resolució del Ministeri que atribuïa a l'Autoritat Portuària de València "la doble condició d'òrgan promotor de l'ampliació i d'òrgan substantiu a efectes ambientals".

També et pot interessar

stats