Què trobaràs en el registre salarial de les empreses que pots consultar des de hui?

Les companyies han de detallar quant guanya cada empleat, classificats per sexes. El personal podrà accedir a aquesta relació a través dels representants sindicals. 

Un grup de companys de treball en una reunió
Un grup de companys de treball en una reunió

Les empreses hauran de tindre un registre dels sous dels seus treballadors des d’aquest dimecres, quan entra en vigor la nova mesura estatal que pretén posar fi a la bretxa salarial entre homes i dones, que supera el 20%. En el cas de la Comunitat Valenciana, la diferència salarial se situa en el 21,6%, un 0,2% més que al conjunt d’Espanya, segons un informe de l’Associació d’Empresàries i Professionals de València (Evap).

Aquest registre dels salaris del personal, inclosos els directius, ha de recollir els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, classificats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball segons la jornada o hora treballada.

Cada empresa haurà de fer constar en el seu registre, també per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana de la remuneració que realment percep cada empleat per cadascun d'aquests conceptes en cada grup professional, categoria, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

Les diferències superiors al 25% s'han de justificar

Quan en una empresa amb almenys 50 treballadors la mitjana de les retribucions als treballadors d'un sexe siga superior als assalariats de l'altre sexe en un 25% o més, l’empresari haurà de justificar que el motiu respon a causes objectives i no suposa una discriminació de gènere.

Les companyies podran elaborar aquest registre “d’una manera senzilla i intuïtiva” amb una eina gratuïta que ha elaborat el Ministeri de Treball. 

Els treballadors, per la seua banda, podran accedir al registre salarial de la seua empresa a través de la seua representació legal en l'empresa. El registre retributiu permetrà als treballadors denunciar les desigualtats salarials, que poden comportar multes de la Inspecció de Treball de fins a 187.000 euros per a les empreses infractores.

A més del nou registre de les remuneracions, les empreses que superen el centenar de treballadors han de fer auditories salarials. A aquesta obligació, a partir de l'1 de març de 2022 també estaran obligades les companyies que tinguen de 50 a 99 assalariats.

També et pot interessar

stats