Llum verda al decret per a aplicar la llei valenciana del joc

El text permetrà a la policia inspeccionar els locals i també prohibirà la publicitat del joc per qualsevol mitjà electrònic

Local d'apostes esportives
Local d'apostes esportives / Arxiu

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres el decret de mesures urgents per a aplicar la llei del joc de la Comunitat Valenciana. Un decret que, entre altres mesures, prohibeix la publicitat del joc per qualsevol mitjà electrònic i permetrà als agents de la Policia Autonòmica i les policies locals inspeccionar els locals de joc, que per llei hauran d'ubicar-se a una distància de més de 850 metres d'un col·legi o d'un centre sanitari.

Així, desenvolupa el tràmit i els casos en què s'autoritzarà la renovació de llicències ja existents que incomplien la distància mínima exigida, per a permetre la seua localització en una nova ubicació.

El decret concreta ara els aspectes tècnics per a la posada en marxa de la llei, al mateix temps que dona resposta a les necessitats a les empreses que operen en el sector. En concret, regula les condicions i procediment pel qual s'autoritzaran de manera excepcional noves llicències. La nova llei valenciana del joc estableix una moratòria de cinc anys per a l'atorgament de noves autoritzacions d'establiments de joc. 

També completa el procediment per a la suspensió voluntària de les autoritzacions d'explotació de les màquines recreatives i d'atzar, i estipula els casos en què, en el cas de l'hoteleria, podran instal·lar-se noves màquines recreatives o substituir-se, sempre que ja tinguen una autorització vigent i no siguen noves autoritzacions.

  • Distància: Entre les novetats d'aquesta llei destaca la necessitat que hi haja una distància mínima de 850 metres entre les sales de joc i els locals específics d'apostes respecte a centres educatius que impartisquen educació secundària obligatòria, batxillerat, cicle de formació professional bàsica i ensenyaments artístics professionals.
  • Vigilància: La llei assigna les competències en inspecció, vigilància i control de les activitats de joc a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en les quals està auxiliada per la Policia Autonòmica. La Policia Local podrà col·laborar en aquestes tasques per a garantir l'eficàcia i el compliment de la nova llei.
  • Prohibició de publicitat: El text també ha recollit la prohibició de la publicitat per mitjans electrònics, telefònics o telemàtics, amb la sola excepció que hagen sigut sol·licitats o expressament autoritzats, acollint la previsió de la norma estatal.
  • Rètols: Es determina també la informació comercial que pot fer-se visible en l'exterior dels establiments de joc i concedeix un termini de tres mesos perquè aquells que en l'actualitat exhibisquen rètols, emblemes o similars que no s'adeqüen al que es disposa, els adapten o els retiren.
  • Crèdits: La llei estableix la prohibició als agents que exercisquen l'activitat de joc de concedir crèdits, bonificacions o assistència financera a les persones jugadores
  • Ajudes a la lluita contra la ludopatia: Promoció d'ajudes, subvencions o incentius fiscals per a entitats esportives, associacions i mitjans de comunicació que duguen a terme campanyes de prevenció i lluita contra la ludopatia.

Aquesta llei té una doble finalitat: d'una banda, la regulació de l'activitat socioeconòmica del joc en les seues diverses modalitats i canals i, de l'altra, la prevenció de les patologies i addiccions.

També et pot interessar